Công văn 1502/BNN-TCLN

Công văn 1502/BNN-TCLN báo cáo thực hiện giao rừng, cho thuê rừng và canh tác nương rẫy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1502/BNN-TCLN báo cáo thực hiện giao rừng, cho thuê rừng canh tác nương


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1502/BNN-TCLN
V/v báo cáo tình hình thực hiện giao rừng, cho thuê rừng và canh tác nương rãy.

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2010

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để triển khai và thực hiện Đề án “Giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2007-2010” tại Quyết định số 2740/QĐ-BNN-KL ngày 20/9/2007 và Đề án “Hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy giai đoạn 2008-2012” tại Quyết định số 2945/QĐ-BNN-KL ngày 05/10/2007 ( sau đây gọi chung là 02 Đề án), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành 02 văn bản số 2963/BNN-KL ngày 26/10/2007 về việc triển khai đề án giao rừng, cho thuê rừng và đề án nương rẫy và số 3595/BNN-KL ngày 28/12/2007 về việc tăng cường tổ chức triển khai thực hiện giao rừng, cho thuê rừng và quản lý nương rẫy. Tuy nhiên, hiện nay việc triển khai thực hiện 02 Đề án nêu trên còn chậm, thậm chí một số tỉnh vẫn chưa triển khai xây dựng và thực hiện.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về rừng và đất Lâm nghiệp trên địa bàn, đồng thời cải thiện đời sống cho người dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn của tỉnh tổng hợp tình hình triển khai thực hiện 02 Đề án ( có mẫu gửi kèm theo) báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/6/2010 theo địa chỉ: Cục Kiểm lâm, nhà A3, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 043.7335679; Email: [email protected][email protected] ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng ( để b/c);
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Lãnh đạo Cục Kiểm lâm ;
- Sở NN & PTNT, Chi cục KL ;
- Lưu VT, QLBVR.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

UBND tỉnh, thành phố

.......................................

Mẫu1: Báo cáo tình hình thực hiện Đề án giao đất, giao rừng

1. Công tác tổ chức thực hiện:

a) Quyết định phê duyệt đề án:

£ Có Số:  Ngày ban hành:

£ Chưa

b) Quyết định thành lập Ban chỉ đạo:

£ Có Số:  Ngày ban hành:

Thành phần Ban chỉ đạo:

 

 

£ Chưa

2. Kinh phí thực hiện theo đề án (triệu đồng):

Tổng cộng:

2007:

2008

2009:

2010:

3. Hiện trạng giao rừng, cho thuê rừng đến 30/5/2010: (theo Biểu 1 và Biểu 2)

 

4. Khó khăn:

 

5. Kiến nghị, đề xuất:

(Lưu ý: Cần nêu rõ nhu cầu về diện tích rừng cần giao; cho thuê và kinh phí thực hiện).

 

 

Ngày … tháng … năm 2010
Thủ trưởng đơn vị báo cáo
(Ký tên, đóng dấu)

 

UBND tỉnh, thành phố

.......................................

Mẫu 2: Báo cáo hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy giai đoạn 2008-2012

1. Công tác tổ chức thực hiện:

a) Quyết định phê duyệt đề án:

£ Có Số:  Ngày ban hành:

£ Chưa

b) Quyết định thành lập Ban chỉ đạo:

£ Có Số:  Ngày ban hành:

Thành phần Ban chỉ đạo:

 

 

£ Chưa

c) Tổng kinh phí của Đề án ( triệu đồng):

2. Dự án được phê duyệt ( nếu có), trong đó:

Phân kỳ theo các năm:

2008:

2009:

2010:

2011:

2012:

3. Hiện trạng thực hiện dự án đến 30/5/2010: ( theo Biểu 3)

 

4. Khó khăn:

 

5. Kiến nghị, đề xuất:

 

 

Ngày … tháng … năm 2010
Thủ trưởng đơn vị báo cáo
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

FILE ĐỰOC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1502/BNN-TCLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1502/BNN-TCLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2010
Ngày hiệu lực24/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1502/BNN-TCLN

Lược đồ Công văn 1502/BNN-TCLN báo cáo thực hiện giao rừng, cho thuê rừng canh tác nương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1502/BNN-TCLN báo cáo thực hiện giao rừng, cho thuê rừng canh tác nương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1502/BNN-TCLN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHứa Đức Nhị
        Ngày ban hành24/05/2010
        Ngày hiệu lực24/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1502/BNN-TCLN báo cáo thực hiện giao rừng, cho thuê rừng canh tác nương

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1502/BNN-TCLN báo cáo thực hiện giao rừng, cho thuê rừng canh tác nương

           • 24/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực