Công văn 1534-CV/VPTW/nb

Công văn 1534-CV/VPTW/nb hướng dẫn mức chi tiền thưởng Huy hiệu Đảng do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Công văn 1534-CV/VPTW/nb hướng dẫn mức chi tiền thưởng Huy hiệu Đảng đã được thay thế bởi Hướng dẫn 56-HD/VPTW mức chi tiền thưởng kèm hình thức khen thưởng tổ chức đảng đảng viên 2015 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Nội dung toàn văn Công văn 1534-CV/VPTW/nb hướng dẫn mức chi tiền thưởng Huy hiệu Đảng


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
VĂN PHÒNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 1534-CV/VPTW/nb
V/v hướng dẫn mức chi tiền thưởng Huy hiệu Đảng

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các đảng ủy khối trực thuộc Trung ương,
- Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

 

Văn phòng Trung ương Đảng hướng dn mức chi tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đng 55, 65, 75 và 80 tui đng (Thông báo kết luận số 69-TB/TW, ngày 06-01-2012 ca Ban Bí thư Trung ương) và điều chnh mức chi tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng quy định tại Hướng dẫn số 37-HD/VPTW, ngày 20-12-2010 ca Văn phòng Trung ương Đảng như sau:

1. Mức tiền thưởng Huy hiệu Đảng

- Huy hiệu 30 tui đảng được tặng Huy hiệu, giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng là 1,5 lần mức tiền lương tối thiu.

- Huy hiệu 40 tui đảng được tặng Huy hiệu, giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng là 2,0 lần mức tiền lương tối thiểu.

- Huy hiệu 50 tui đảng được tặng Huy hiệu, giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng là 3,0 lần mức tiền lương tối thiểu.

- Huy hiệu 55 tuổi đảng được tặng Huy hiệu, giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưng là 3,5 ln mức tiền lương tối thiu.

- Huy hiệu 60 tui đảng được tặng Huy hiệu, giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng là 4,0 lần mức tiền lương tối thiu.

- Huy hiệu 65 tui đảng được tặng Huy hiệu, giấy chng nhận kèm theo mức tiền thưng là 5,0 lần mức tiền lương tối thiu.

- Huy hiệu 70 tui đảng được tặng Huy hiệu, giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưng là 6,0 lần mức tiền lương tối thiểu.

- Huy hiệu 75 tuổi đảng được tặng Huy hiệu, giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng là 8,0 lần mc tiền lương tối thiu.

- Huy hiệu 80 tuổi đảng được tặng Huy hiệu, giấy chng nhận kèm theo mức tiền thưởng là 10,0 lần mức tiền lương tối thiu.

Mức chi tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng sau khi nhân với hệ số lương tối thiểu được làm tròn lên đơn vị hàng trăm nghìn đồng.

Ví dụ: Mức thưng kèm theo Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được tính là:

30 năm tuổi Đảng x 1,5 lần hệ số x 1.050.000 đồng mức tiền lương tối thiểu = 1.575.000 đồng làm tròn số bng 1.600.000 đồng.

2. Kinh phí chi Huy hiệu Đảng

2.1. Ở Trung ương

- Đng ủy Khi Doanh nghiệp Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đng ủy Công an Trung ương ký quyết định tặng Huy hiệu Đảng và giấy chứng nhận, chịu trách nhiệm mức chi tiền thưng và quyết toán theo quy định hiện hành.

- Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ký quyết định tặng Huy hiệu Đảng và giấy chứng nhận; mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng; các cơ quan, đơn vị có đảng viên được tặng huy hiệu chi và quyết toán theo quy định hiện hành.

2.2. Các tỉnh ủy, thành ủy: Cấp ủy ký quyết định tặng Huy hiệu Đng và giấy chứng nhận chịu trách nhiệm chi tiền thưởng và quyết toán theo chế độ quy định.

2.3. Trường hợp đặc biệt, cấp ủy có đng viên từ 85 đến 90 tui đảng thuộc cấp ủy nào cấp ủy đó ký quyết định tặng thưng Huy hiệu Đng và giấy chứng nhận; mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng, chi và quyết toán theo quy định hiện hành.

2.4. Chế độ chi tin thưng kèm Huy hiệu Đảng quy định tại văn bản này áp dụng đối với đảng viên ở ngoài nước được tặng Huy hiệu Đảng từ 30 năm tui đảng tr lên.

3. Mức tiền thưởng Huy hiệu Đảng thực hiện Thông báo số 69-TB/TW, ngày 06-01-2012 của Ban Bí thư và điều chnh mức chi điểm IV, mục 2 tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đng quy định tại Hướng dn s37-HD/VPTW, ngày 20-12-2010 được thực hiện thống nhất trong toàn Đảng từ ngày 01-01-2012, các nội dung khác thực hiện như Hướng dẫn 37-HD/VPTW, ngày 20-12-2010 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cấp ủy phn ánh kịp thời về Văn phòng Trung ương Đảng để nghiên cứu, giải quyết.

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Huy Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1534-CV/VPTW/nb

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1534-CV/VPTW/nb
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2012
Ngày hiệu lực15/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1534-CV/VPTW/nb

Lược đồ Công văn 1534-CV/VPTW/nb hướng dẫn mức chi tiền thưởng Huy hiệu Đảng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1534-CV/VPTW/nb hướng dẫn mức chi tiền thưởng Huy hiệu Đảng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1534-CV/VPTW/nb
        Cơ quan ban hànhBan Chấp hành Trung ương
        Người kýNguyễn Huy Cường
        Ngày ban hành15/05/2012
        Ngày hiệu lực15/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 1534-CV/VPTW/nb hướng dẫn mức chi tiền thưởng Huy hiệu Đảng

          Lịch sử hiệu lực Công văn 1534-CV/VPTW/nb hướng dẫn mức chi tiền thưởng Huy hiệu Đảng