Công văn 1537/BNN-TCLN

Công văn 1537/BNN-TCLN năm 2019 hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1537/BNN-TCLN 2019 hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1537/BNN-TCLN
V/v hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vmôi trường rừng

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: y ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 16/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 156/2018/NĐ-CP , về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Tại Nghị định đã quy định thêm 02 đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) là Cơ sở sản xuất công nghiệp, Cơ sở nuôi trồng thủy sản và điều chỉnh hình thức chi trả dịch vụ môi trường rừng là Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch từ gián tiếp sang chi trả trực tiếp. Đ tổ chức triển khai có hiệu quả chính sách đã quy định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Rà soát, xác định và phê duyệt danh sách các Cơ sở sản xuất công nghiệp, Cơ sở nuôi trồng thủy sản và Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch phải chi trả tiền DVMTR,

2. Xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng làm cơ sở chi trả DVMTR.

3. Chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng và đơn vị liên quan ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng chi trả DVMTR theo quy định tại Mục 3 và Mục 4 của Nghị định 156/2018/NĐ-CP.

4. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP .

5. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chi trả tiền DVMTR cho chủ rừng, cá nhân, hộ gia đình cộng đồng, dân cư thôn thông qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử đã được hướng dẫn tại văn bản số 7491/BNN-TCLN , ngày 26/9/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ: KHĐT, TC, TTVH&DL;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Quỹ BV&PTR Việt Nam;
- Quỹ BV&PTR các tỉnh;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1537/BNN-TCLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1537/BNN-TCLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2019
Ngày hiệu lực04/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1537/BNN-TCLN

Lược đồ Công văn 1537/BNN-TCLN 2019 hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1537/BNN-TCLN 2019 hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1537/BNN-TCLN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành04/03/2019
        Ngày hiệu lực04/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1537/BNN-TCLN 2019 hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1537/BNN-TCLN 2019 hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

           • 04/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực