Công văn 154/SXD-KTXD

Công văn 154/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 01/10/2011

Nội dung toàn văn Công văn 154/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích


UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/SXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 01/10/2011.

Hạ Long, ngày 01 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh;
- Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;
- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trong lĩnh dịch vụ công ích đô thị.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 100/UBND-XD2 ngày 12/01/2011 “V/v giao Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ”.

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 70/2011/NĐ-CP; Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh theo mức lương tối thiểu mới kể từ ngày 01/10/2011 như sau:

1. Điều chỉnh dự toán dịch vụ công ích đô thị

Chi phí nhân công và chi phí máy trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị lập theo đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 3993/2009/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của UBND tỉnh “về việc ban hành tập đơn giá chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” với mức lương tối thiểu là 650.000 đồng/tháng được điều chỉnh như sau:

a. Điều chỉnh chi phí nhân công

- Vùng thành phố Hạ Long và thành phố Móng Cái: KNC = 2,74

- Vùng thành phố Uông Bí, thị xã Cẩm Phả; huyện Hoành Bồ và huyện Đông Triều: KNC = 2,38

- Vùng các huyện, thị xã còn lại thuộc tỉnh Quảng Ninh: KNC = 2,15

b. Điều chỉnh chi phí máy theo nhóm máy phục vụ công tác dịch vụ công ích đô thị

- Vùng thành phố Hạ Long và thành phố Móng Cái: KM = 1,82

- Vùng thành phố Uông Bí, thị xã Cẩm Phả; huyện Hoành Bồ và huyện Đông Triều: KM = 1,72

- Vùng các huyện, thị xã còn lại thuộc tỉnh Quảng Ninh: KM = 1,65

2. Hướng dẫn thực hiện

Các tổ chức được giao quản lý vốn ngân sách Nhà nước cho công tác dịch vụ công ích đô thị căn cứ khối lượng theo tiến độ trong hợp đồng đã ký kết để thực hiện việc điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị điều chỉnh đề nghị gửi về Sở Xây dựng thẩm định làm căn cứ phê duyệt theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Lãnh đạo (b/c);
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở (t/h);
- Các phòng Q.Lý Đô thị; Kinh tế Hạ tầng (t/h);
- Lưu KTXD; VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Văn Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 154/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu154/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2012
Ngày hiệu lực01/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 154/SXD-KTXD

Lược đồ Công văn 154/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 154/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu154/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýTrần Văn Hà
        Ngày ban hành01/02/2012
        Ngày hiệu lực01/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 154/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích

           Lịch sử hiệu lực Công văn 154/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích

           • 01/02/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/02/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực