Công văn 1540/BHXH-KHTC

Công văn 1540/BHXH-KHTC thông báo mức xử lý vi phạm về đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Công văn 1540/BHXH-KHTC thông báo mức xử lý vi phạm đóng bảo hiểm xã hội đã được thay thế bởi Công văn 275/BHXH-KHTC thông báo mức xử lý vi phạm đóng bảo hiểm xã hội và được áp dụng kể từ ngày 09/02/2009.

Nội dung toàn văn Công văn 1540/BHXH-KHTC thông báo mức xử lý vi phạm đóng bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1540/BHXH-KHTC
V/v Thông báo mức xử lý vi phạm về đóng BHXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương   

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo mức phạt xử lý vi phạm đối với người sử dụng lao động chưa đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội nêu tại khoản 3 điều 138 Luật Bảo hiểm xã hội là 14%/năm.

Mức phạt này áp dụng từ ngày 01/6/2008.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo để Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (2b)
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Ban Thu BHXH;
- Ban Kiểm tra;
- Lưu: VT, KHTC (2b)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Nguyễn Phước Tường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1540/BHXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1540/BHXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2008
Ngày hiệu lực01/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Vi phạm hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1540/BHXH-KHTC thông báo mức xử lý vi phạm đóng bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1540/BHXH-KHTC thông báo mức xử lý vi phạm đóng bảo hiểm xã hội
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1540/BHXH-KHTC
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýNguyễn Phước Tường
       Ngày ban hành30/05/2008
       Ngày hiệu lực01/06/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Vi phạm hành chính, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1540/BHXH-KHTC thông báo mức xử lý vi phạm đóng bảo hiểm xã hội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1540/BHXH-KHTC thông báo mức xử lý vi phạm đóng bảo hiểm xã hội