Công văn 1546/TCT-CS

Công văn 1546/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với in báo do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1546/TCT-CS thuế suất thuế giá trị gia tăng in báo


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1546/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT đối với in báo.

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Xí nghiệp in báo tổng hợp Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 201/CV/XN ngày 16/03/2011 của Xí nghiệp in báo tổng hợp Vũng Tàu về thuế suất thuế GTGT đối với in báo. Sau khi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng hướng dẫn như sau:

“3. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B, Thông tư này.”

Tại khoản 19 Điều 1, khoản 1 Điều 3 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn hướng dẫn như sau:

“Điều 1. Giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với một số hàng hóa, dịch vụ thuộc nhóm áp dụng thuế suất 10% quy định tại điểm 3 mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 sau đây:

19. In, trừ in tiền.”

“Điều 3. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ nêu tại Điều 1 Thông tư này từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009”

Căn cứ hướng dẫn trên, trong tháng 01/2009 và từ ngày 01/01/2009 hoạt động in báo áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. Từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009 hoạt động in báo được giảm 50% thuế suất thuế GTGT (50% x 10%)

Tổng cục Thuế trả lời để Xí nghiệp in báo tổng hợp Vũng Tàu được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT (2);
- Lưu VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1546/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1546/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2011
Ngày hiệu lực09/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1546/TCT-CS thuế suất thuế giá trị gia tăng in báo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1546/TCT-CS thuế suất thuế giá trị gia tăng in báo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1546/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành09/05/2011
        Ngày hiệu lực09/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1546/TCT-CS thuế suất thuế giá trị gia tăng in báo

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1546/TCT-CS thuế suất thuế giá trị gia tăng in báo

           • 09/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực