Công văn 1549/LĐTBXH-KHTC

Công văn 1549/LĐTBXH-KHTC về chấn chỉnh công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1549/LĐTBXH-KHTC chấn chỉnh công tác giám sát, đánh giá đầu tư


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1549/LĐTBXH-KHTC
V/v chấn chỉnh công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Chủ đầu tư các dự án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 về giám sát, đánh giá đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 2/6/2010 quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư. Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có nhiều Công văn nhắc nhở các Chủ đầu tư dự án về công tác giám sát, đánh giá đầu tư nhưng đến nay hầu hết các Chủ đầu tư vẫn không nghiêm túc thực hiện chế độ giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định. Ngày 6/5/2011, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2870/VPCP-KTN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương chấn chỉnh công tác giám sát đánh giá đầu tư, kiên quyết xử lý các Chủ đầu tư không thực hiện báo cáo, giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các Chủ đầu tư dự án như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu các nội dung quy định về công tác giám sát, đánh giá đầu tư thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư được quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ và Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 2/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nắm vững và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

2. Phân công cán bộ của Ban quản lý dự án (hoặc cán bộ được Chủ đầu tư giao nhiệm vụ quản lý dự án trong trường hợp Chủ đầu tư không thành lập ban quản lý dự án) chịu trách nhiệm thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của dự án; giao trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư theo quy định tại các Điều 3, 4, 5, 6 và 7 của Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ.

3. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo (tháng, quý, 6 tháng, cả năm…) theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 2/6/2010. Bộ sẽ không cho phép điều chỉnh dự án và xử lý nghiêm các Chủ đầu tư không thực hiện công tác giám sát, đánh giá theo đúng quy định tại Điều 19, Nghị định số 113/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên và quản lý thực hiện theo quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Chủ đầu tư phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch-Tài chính) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Chu Quang Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1549/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1549/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2011
Ngày hiệu lực18/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1549/LĐTBXH-KHTC chấn chỉnh công tác giám sát, đánh giá đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1549/LĐTBXH-KHTC chấn chỉnh công tác giám sát, đánh giá đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1549/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýChu Quang Cường
        Ngày ban hành18/05/2011
        Ngày hiệu lực18/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1549/LĐTBXH-KHTC chấn chỉnh công tác giám sát, đánh giá đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1549/LĐTBXH-KHTC chấn chỉnh công tác giám sát, đánh giá đầu tư

           • 18/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực