Công văn 1581/TCHQ-TVQT

Công văn 1581/TCHQ-TVQT sử dụng tờ khai nhập, xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1581/TCHQ-TVQT sử dụng tờ khai nhập, xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1581/TCHQ-TVQT
V/v sử dụng tờ khai NK, XK

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo quy định tại Quyết định số 3128/QĐ-TCHQ ngày 30/12/2011 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế in, phát hành, quản lý sử dụng ấn chỉ trong ngành Hải quan thì các mẫu tờ khai nhập khẩu, tờ khai xuất khẩu và phụ lục tờ khai nhập khẩu, tờ khai xuất khẩu thuộc loại ấn chỉ bán thu tiền.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì người sử dụng có thể tự in các mẫu tờ khai Hải quan trên hệ thống thông tin khai hải quan hoặc từ trang website của cơ quan Hải quan.

Do vậy, để thống nhất trong việc sử dụng các mẫu tờ khai mới, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Đối với các mẫu tờ khai mới (mẫu HQ/2012-XK; HQ/2012-NK; HQ/2012-PLXK; HQ/2012-PLNK; HQ/2012-TKSĐBS); Các đơn vị chủ động hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tự in các mẫu tờ khai theo mẫu đã được hướng dẫn tại Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 trên hệ thống thông tin khai hải quan hoặc từ trang website của cơ quan Hải quan. Trường hợp người sử dụng không tự in được các mẫu tờ khai này thì cơ quan Hải quan có trách nhiệm in từ hệ thống và cấp phát cho các doanh nghiệp phục vụ công tác nghiệp vụ Hải quan.

2. Đối với mẫu phiếu ghi kết quả kiểm tra (mẫu HQ/2012-PGKQKT): Các đơn vị tự in trên hệ thống theo mẫu đã được quy định để phục vụ công tác nghiệp vụ.

3. Đối với các mẫu tờ khai cũ (mẫu HQ/2002-XK; HQ/2002-NK; HQ/2002-PLXK; HQ/2002-PLNK); Đề nghị các đơn vị tiến hành thu hồi để thanh hủy theo quy định đối với ấn chỉ hết giá trị sử dụng.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ QUẢN TRỊ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thu Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1581/TCHQ-TVQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1581/TCHQ-TVQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2012
Ngày hiệu lực30/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1581/TCHQ-TVQT sử dụng tờ khai nhập, xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1581/TCHQ-TVQT sử dụng tờ khai nhập, xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1581/TCHQ-TVQT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Thu Hương
        Ngày ban hành30/03/2012
        Ngày hiệu lực30/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1581/TCHQ-TVQT sử dụng tờ khai nhập, xuất khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1581/TCHQ-TVQT sử dụng tờ khai nhập, xuất khẩu

           • 30/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực