Công văn 1601/LĐTBXH-KHTC

Công văn 1601/LĐTBXH-KHTC về thông báo văn bản mới do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1601/LĐTBXH-KHTC thông báo văn bản mới


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1601/LĐTBXH-KHTC
V/v: Thông báo văn bản mới

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.

Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản:

- Thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

- Thông tư số 53/2011/TT-BTC ngày 27/4/2011 hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia;

- Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 hướng dẫn phương pháp tính toán các chỉ tiêu giám sát và tổ chức hoạt động giám sát nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia.

Bộ thông báo để các đơn vị biết, thực hiện theo quy định tại các Thông tư trên (các đơn vị lấy Thông tư nêu trên từ địa chỉ http://www.molisa.gov.vn mục văn bản pháp luật).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm Thông tin (đăng trang Web của Bộ);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Chu Quang Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1601/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1601/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2011
Ngày hiệu lực20/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1601/LĐTBXH-KHTC thông báo văn bản mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1601/LĐTBXH-KHTC thông báo văn bản mới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1601/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýChu Quang Cường
        Ngày ban hành20/05/2011
        Ngày hiệu lực20/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1601/LĐTBXH-KHTC thông báo văn bản mới

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1601/LĐTBXH-KHTC thông báo văn bản mới

           • 20/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực