Công văn 16047/BTC-ĐT

Công văn 16047/BTC-ĐT về tạm ứng vốn đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16047/BTC-ĐT tạm ứng vốn đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16047/BTC-ĐT
V/v tạm ứng vốn đối với các dự án sử dụng vốn NSNN và TPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

 

Thực hiện công văn số 1869/TTg-KTTH ngày 7/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm ứng vốn cho các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2012, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung như sau:

Trong quý IV năm 2012, việc tạm ứng vốn cho các dự án đầu tư được thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ (tạm ứng vốn tối đa bằng 30% kế hoạch được giao trong năm).

Trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu tạm ứng vốn cao hơn phải được người quyết định đầu tư cho phép. Căn cứ vào văn bản cho phép tạm ứng của người quyết định đầu tư và hồ sơ tạm ứng theo quy định, Kho bạc nhà nước thực hiện tạm ứng tối đa 50% giá trị hợp đồng (nhưng không vượt kế hoạch vốn được giao năm 2012) đối với các trường hợp sau đây:

- Các công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp theo quy định tại Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 6/6/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

- Các dự án đầu tư để đảm bảo an ninh, quốc phòng và phòng chống thiên tai, bão lũ và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

- Các dự án, gói thầu cung cấp thiết bị trong nước và thiết bị nhập ngoại.

- Các dự án đầu tư có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội của các Bộ, ngành, địa phương.

Văn bản cho phép tạm ứng của người quyết định đầu tư phải đảm bảo các nội dung: dự án được tạm ứng nằm trong phạm vi các trường hợp nêu trên và phải cam kết đảm bảo khi kết thúc năm 2012 tổng số vốn tạm ứng không vượt quá khối lượng thực hiện và kế hoạch vốn được giao năm 2012 của dự án. Người quyết định đầu tư và chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung này, thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ số vốn tạm ứng theo đúng quy định và nội dung đã cam kết, kịp thời thu hồi nộp NSNN khi nhà thầu không thực hiện đúng quy định và cam kết.

Đề nghị thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng và các chủ đầu tư chủ động đôn đốc, tích cực thực hiện các giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tạm ứng, thanh toán gửi đến cơ quan Kho bạc nhà nước để giải ngân vốn đầu tư. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phản ánh về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP;
- Kho bạc nhà nước (để thực hiện);
- Vụ NSNN; Vụ I;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 16047/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16047/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2012
Ngày hiệu lực19/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 16047/BTC-ĐT tạm ứng vốn đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 16047/BTC-ĐT tạm ứng vốn đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu16047/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Sỹ Danh
        Ngày ban hành19/11/2012
        Ngày hiệu lực19/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 16047/BTC-ĐT tạm ứng vốn đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 16047/BTC-ĐT tạm ứng vốn đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

           • 19/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực