Công văn 1609/TCT-CS

Công văn 1609/TCT-CS về hóa đơn bán tài sản nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1609/TCT-CS hóa đơn bán tài sản nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1609/TCT-CS
V/v Hóa đơn bán tài sản nhà nước.

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty CP Cơ-Điện-Môi trường Lilama.
(Đ/c: Số 41-ngõ 168 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 41/2011/CV.BQL.EME ngày 14/03/2011 của Công ty CP Cơ-Điện-Môi trường Lilama về việc hóa đơn bán tài sản nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, Điều 1 Thông tư số 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước quy định: “Hóa đơn bán tài sản nhà nước được sử dụng khi bán các loại tài sản sau đây:

a) Tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị);

b) Tài sản nhà nước bị thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Tài sản thu hồi từ các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc;

d) Tài sản thu hồi được khi thực hiện thanh lý tài sản nhà nước;

đ) Tài sản nhà nước chưa giao cơ quan, tổ chức, đơn vị nào quản lý, sử dụng.”

Tại khoản 4, Điều 3 Thông tư số 225/2009/TT-BTC nêu trên quy định: “Tiền bán tài sản ghi trên hóa đơn bán tài sản nhà nước, hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước theo mẫu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này không bao gồm các loại thuế.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty CP Cơ-Điện-Môi trường Lilama nhận chuyển nhượng tài sản thuộc dự án Khu xử lý chất thải Dung Quất do Ban Quản lý phát triển đô thị Vạn Tường là đơn vị hành chính sự nghiệp (thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất) làm chủ đầu tư (theo quyết định cho phép bán tài sản nhà nước của UBND tỉnh Quảng Ngãi), việc chuyển nhượng tài sản nhà nước tại dự án đúng trình tự về bán tài sản nhà nước theo hướng dẫn tại công văn số 14907/BTC-QLCS ngày 09/12/2008 của Bộ Tài chính thì bên chuyển nhượng liên hệ với Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi để được cấp hóa đơn bán tài sản nhà nước. Thủ tục mua hóa đơn bán tài sản nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư số 225/2009/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty CP Cơ-Điện-Môi trường Lilama được biết và liên hệ với cơ quan tài chính địa phương để được giải quyết đúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế;
- Vụ PC-BTC, Cục QLCS;
- Cục Thuế, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, PC (2b), CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1609/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1609/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2011
Ngày hiệu lực12/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1609/TCT-CS hóa đơn bán tài sản nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1609/TCT-CS hóa đơn bán tài sản nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1609/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành12/05/2011
        Ngày hiệu lực12/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1609/TCT-CS hóa đơn bán tài sản nhà nước

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1609/TCT-CS hóa đơn bán tài sản nhà nước

             • 12/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực