Công văn 1612/TCT-DNL

Công văn 1612/TCT-DNL về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với nhà máy thuỷ điện do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1612/TCT-DNL kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng nhà máy thuỷ điện


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1612/TCT-DNL
V/v: kê khai, nộp thuế GTGT đối với nhà máy thuỷ điện.

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Yên Bái

Trả lời công văn số 161/CT-THNVDT ngày 27/01/2011 của Cục Thuế Tỉnh Yên Bái về việc đề nghị hướng dẫn việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với nhà máy thủy điện không thuộc EVN. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3, Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

“Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh phải kê khai bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mới cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.”

Tại điểm 2.l, Điều 2 Thông tư số 45/2009/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất thủy điện quy định:

“Cơ sở sản xuất thủy điện nêu tại điểm 1.1 Khoản 1 Điều này thực hiện kê khai thuế GTGT tại địa phương nơi đóng trụ sở chính và nộp thuế GTGT cho kho bạc địa phương nơi có nhà máy sản xuất thủy điện”.

Tại tiết c, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

Căn cứ các quy định nêu trên và căn cứ thực trạng tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 3, Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 3, báo cáo giải trình của Cục Thuế tỉnh Yên Bái, Cục Thuế Thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 3 tại cuộc họp với Tổng cục Thuế ngày 26/04/2011 về việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với nhà máy thủy điện thuộc Công ty phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 3 thì trường hợp Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 3 lâ đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 3, không trực tiếp bán điện, không phát sinh doanh thu thì Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 3 thực hiện kê khai thuế GTGT đầu vào, thuế GTGT đầu ra đối với Nhà máy thủy điện Nậm Đông III tại Cục Thuế Thành phố Hà Nội và nộp thuế GTGT cho kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái. Trường hợp công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 3 có dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Nậm Đông IV đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động thì Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 3 phải kê khai bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Nậm Đông IV cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh Nhà máy thủy điện Nậm Đông III.

Do dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Nậm Đông IV được đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái nên khi dự án nhà máy thủy điện này đi vào hoạt động thì toàn bộ số thuế GTGT phát sinh của Nhà máy thủy điện Nậm Đông IV sẽ được nộp cho kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái cùng với số thuế GTGT phát sinh của Nhà máy thủy điện Nậm Đông III.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Tỉnh Yên Bái biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ CS; PC (2b); KK&KTT (TCT);
- Website Tổng cục Thuế
- Lưu VT, TCT(VT, DNL).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1612/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1612/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2011
Ngày hiệu lực12/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1612/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 1612/TCT-DNL kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng nhà máy thuỷ điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1612/TCT-DNL kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng nhà máy thuỷ điện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1612/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành12/05/2011
        Ngày hiệu lực12/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1612/TCT-DNL kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng nhà máy thuỷ điện

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1612/TCT-DNL kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng nhà máy thuỷ điện

           • 12/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực