Công văn 1613/QLCL-CL1

Công văn 1613/QLCL-CL1 năm 2014 về ghi nhận phương pháp khai thác thủy sản của Hội đồng Châu Âu do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1613/QLCL-CL1 2014 ghi nhận phương pháp khai thác thủy sản Hội đồng Châu Âu


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1613/QLCL-CL1
V/v: quy định về ghi nhận phương pháp khai thác TS của Hội đồng Châu Âu

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU;
- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng.

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Chương IV Quy định EC số 1379/2013 ngày 11/12/2013 của Hội đồng Châu Âu về “Thông tin đến người tiêu dùng” quy định thông tin bắt buộc phải thể hiện trên nhãn sản phẩm về vùng thủy sản được khai thác hoặc nuôi trồng và ngư cụ khai thác thủy sản phải được liệt kê theo quy định tại Phụ lục III Quy định EC số 1379/2013 về tổ chức thị trường chung đối với sản phẩm thủy sản và thủy sản nuôi (có hiệu lực từ 01/01/2014). Ngày 11/8/2014, Tổng Cục Thủy sản đã có công văn số 2085/TCTS-KTBVNL về hướng dẫn cách ghi nghề khai thác hải sản theo quy định EC, (xin xem nội dung văn bản gửi kèm). Để thực hiện đúng quy định của EC, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU:

- Thực hiện ghi thông tin nghề khai thác thủy sản trên nhãn sản phẩm xuất khẩu vào Châu Âu theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo công văn số 2085/TCTS-KTBVNL ngày 11/8/2014 (thay thế hướng dẫn ghi nghề khai thác đã nêu tại công văn số 3027/TCTS-KTBVNL ngày 12/11/2013 của Tổng cục Thủy sản), cụ thể: ghi nhãn thông tin nghề khai thác thủy sản trên nhãn sản phẩm căn cứ các thông tin tại Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản (quy định tại Phụ lục 3 Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT)

- Chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu để cập nhật, thực hiện đúng quy định của EU về ghi nhãn sản phẩm nhằm tránh vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, xuất khẩu thủy sản vào thị trường này.

2. Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng: Cập nhật, phổ biến Quy định EC số 1379/2013 và các văn bản hướng dẫn của Tổng Cục Thủy sản đến các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản vào EU trên địa bàn nghiêm túc thực hiện nội dung văn bản này.

Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Tổng Cục Thủy sản;
- Hiệp hội VASEP;
- Cơ quan QL CL Trung bộ, Nam bộ;
- Lưu VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1613/QLCL-CL1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1613/QLCL-CL1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2014
Ngày hiệu lực28/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1613/QLCL-CL1 2014 ghi nhận phương pháp khai thác thủy sản Hội đồng Châu Âu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1613/QLCL-CL1 2014 ghi nhận phương pháp khai thác thủy sản Hội đồng Châu Âu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1613/QLCL-CL1
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýTrần Bích Nga
        Ngày ban hành28/08/2014
        Ngày hiệu lực28/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1613/QLCL-CL1 2014 ghi nhận phương pháp khai thác thủy sản Hội đồng Châu Âu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1613/QLCL-CL1 2014 ghi nhận phương pháp khai thác thủy sản Hội đồng Châu Âu

         • 28/08/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/08/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực