Công văn 1625/TCT-CS

Công văn 1625/TCT-CS về vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1625/TCT-CS vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1625/TCT-CS
V/v Vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153 về hóa đơn.

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1999/CT-HCQTTVAC ngày 21/03/2011 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư 153 về hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc nộp bảng kê hóa đơn tồn để đăng ký tiếp tục sử dụng chậm thời gian: Vấn đề này đã được hướng dẫn tại câu hỏi 1 công văn số 1005/TCT-CS ngày 28/03/2011 của Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

2. Đối với hóa đơn doanh nghiệp mua của cơ quan thuế trước 31/12/2010:

Đối với hóa đơn doanh nghiệp mua của cơ quan thuế trước 31/12/2010 và sử dụng đến 31/03/2011 vẫn chưa hết thì doanh nghiệp hủy hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo hướng dẫn tại câu hỏi số 12 công văn số 339/TCT-CS ngày 25/01/2011 của Tổng cục Thuế.

3. Đối với hóa đơn tự in (đặt in) của doanh nghiệp trước 31/12/2010: Căn cứ điểm 5 công văn số 15364/BTC-TCT ngày 12/11/2010; công văn số 5132/TCT-CS ngày 15/12/2010 của Tổng cục Thuế: Các doanh nghiệp đã đặt in hóa đơn từ trước 31/12/2010, đã đăng ký tiếp tục sử dụng theo phụ lục 3.12 đến ngày 31/03/2011 hóa đơn vẫn đủ các tiêu thức bắt buộc và doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì thông báo số lượng hóa đơn còn tồn đến 31/03/2011 để tiếp tục sử dụng, thời hạn thông báo phát hành hóa đơn thực hiện theo Điều 9 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC và doanh nghiệp được sử dụng ngay sau khi thông báo theo hướng dẫn tại công văn số 4271/BTC-TCT ngày 01/04/2011 của Bộ Tài chính.

4. Tại khoản 2, Điều 8 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC nêu trên quy định: “Đối với các số hóa đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi địa chỉ, nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng.”

Đối với hóa đơn cơ quan thuế đặt in bán cho doanh nghiệp, khi mua hóa đơn doanh nghiệp đã ghi hoặc đóng dấu tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 mỗi số hóa đơn, khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ doanh nghiệp vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn chưa sử dụng thì thực hiện đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng. Doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đã mua của cơ quan thuế (mẫu 3.10 Phụ lục 3) với cơ quan thuế nơi chuyển đi và cơ quan thuế nơi chuyển đến.

5. Doanh nghiệp tự tháo bỏ mẫu hóa đơn niêm yết:

Tại điểm b, khoản 1, Điều 32 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn quy định: “Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi:…

b) Không gửi, không niêm yết Tờ thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.”

Tại khoản 4, Điều 9 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định: “Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp tự tháo bỏ hóa đơn mẫu niêm yết tại cơ sở bán hàng thì cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 32 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC, Vụ PC-TCT (2b);
- Website Tổng cục Thuế;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TVQT, CS(4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1625/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1625/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/05/2011
Ngày hiệu lực 13/05/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1625/TCT-CS vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1625/TCT-CS vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1625/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 13/05/2011
Ngày hiệu lực 13/05/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1625/TCT-CS vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153

Lịch sử hiệu lực Công văn 1625/TCT-CS vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153

  • 13/05/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/05/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực