Công văn 1633/CT-TTHT

Công văn 1633/CT-TTHT về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1633/CT-TTHT chính sách thuế


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1633/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP.Hồ CHí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Phần Mềm DiGi Win Việt Nam
Địa chỉ: D01 Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Q.7, TP.Hồ Chí Minh
MST: 0305810217

 

Trả lời văn bản số D002/2012 - CVT ngày 02/03/2012 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ tiết e, Điều 1, Mục I Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ – CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân:

“ Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm của doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản này không bao gồm số thuế tính trên thu nhập từ các hoạt động: kinh doanh xổ số, kinh doanh bất động sản, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và thu nhập từ sản xuất hàng hoá, kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thu nhập từ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản ”.

- Căn cứ Thông tư số 161/2007/ TT – BTC ngày 31/12/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán;

- Căn cứ khoản 1 và khoản 5 Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hạch toán tài khoản 515 ” Doanh thu hoạt động tài chính” bao gồm:

“- Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch vụ,…

- Cổ tức, lợi nhuận được chia;

- Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;

- Thu nhập về thu hồi, hoặc thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác;

- Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác;

- Lãi tỷ giá hối đoái;

- Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ;

- Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn;

- Chênh lệch lãi các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác ”.

Trường hợp Công ty nếu đáp ứng điều kiện được xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 theo quy định tại Thông tư số 154/2011/TT – BTC thì số thuế TNDN được giảm không bao gồm số thuế TNDN tính trên phần thu nhập từ lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi tỷ giá hối đoái là khoản thu nhập từ hoạt động tài chính theo quy định nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- P. KT 2
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT
451 – 49016/12 mthu

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1633/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1633/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2012
Ngày hiệu lực15/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1633/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 1633/CT-TTHT chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1633/CT-TTHT chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1633/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành15/03/2012
        Ngày hiệu lực15/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1633/CT-TTHT chính sách thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1633/CT-TTHT chính sách thuế

            • 15/03/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/03/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực