Công văn 1635/UBND-NNTNMT

Công văn 1635/UBND-NNTNMT năm 2013 áp dụng định mức hỗ trợ đối với nhà dân bị thiệt hại mái nhà do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1635/UBND-NNTNMT 2013 định mức hỗ trợ nhà dân bị thiệt hại mái nhà Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1635/UBND-NNTNMT
V/v áp dụng định mức hỗ trợ đối với nhà dân bị thiệt hại mái nhà

Hà Giang, ngày 12 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố.

Trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra nhiều đợt tố lốc, mưa đá làm thiệt hại đến nhiều nhà ở của người dân và các công trình công cộng của nhà nước. Sau khi thiên tai xảy ra, các cấp, các ngành đã chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ kịp thời đối với các gia đình bị thiệt hại. Tuy nhiên, do định mức trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh (Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 28/10/2010) chưa quy định mức hỗ trợ đối với nhà ở gia đình bị hư hỏng mái, vì vậy rất khó khăn trong thực hiện và không có sự công bằng trong hỗ trợ.

Căn cứ kết luận số 106/TB-UBND ngày 05/6/2013 của phiên họp Thường trực UBND tỉnh tháng 6/2013; Chủ tịch UBND tỉnh thông báo định mức hỗ trợ đối với mái nhà ở gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra để các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan có căn cứ áp dụng để triển khai hỗ trợ. Định mức hỗ trợ chi tiết có biểu kèm theo.

Căn cứ định mức hỗ trợ nêu trên, UBND các huyện, thành phố triển khai hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, đúng định mức và đảm bảo công minh trong quá trình tổ chức thực hiện ở cơ sở./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các TV BCH PCLB và TKCN tỉnh;
- LĐVP (Đ/c Long, Hưng, Thâm);
- Lưu: VT, NNTNMT, VX

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Tiến

 

ĐỊNH MỨC

HỖ TRỢ MÁI NHÀ Ở HỘ GIA ĐÌNH BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(kèm theo công văn số 1635/UBND-NNTNMT ngày 12/6/2013 của UBND tỉnh)

TT

Mức độ thiệt hại

Mức hỗ trợ tối đa bình quân theo khu vực (đồng)

Xã vùng III

Xã vùng II

Xã vùng I

1

Hư hỏng không sử dụng lại từ trên 90%

5.000.000

4.000.000

3.500.000

2

Hư hỏng không sử dụng lại từ trên 70% đến 90%

4.000.000

3.200.000

2.800.000

3

Hư hỏng không sử dụng lại từ trên 50% đến 70%

3.000.000

2.400.000

2.100.000

4

Hư hỏng không sử dụng lại từ trên 30% đến 50%

2.000.000

1.600.000

1.400.000

5

Hư hỏng không sử dụng lại từ 10% đến 30%

1.000.000

800.000

700.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1635/UBND-NNTNMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1635/UBND-NNTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2013
Ngày hiệu lực12/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1635/UBND-NNTNMT 2013 định mức hỗ trợ nhà dân bị thiệt hại mái nhà Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1635/UBND-NNTNMT 2013 định mức hỗ trợ nhà dân bị thiệt hại mái nhà Hà Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1635/UBND-NNTNMT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Minh Tiến
        Ngày ban hành12/06/2013
        Ngày hiệu lực12/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1635/UBND-NNTNMT 2013 định mức hỗ trợ nhà dân bị thiệt hại mái nhà Hà Giang

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1635/UBND-NNTNMT 2013 định mức hỗ trợ nhà dân bị thiệt hại mái nhà Hà Giang

             • 12/06/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/06/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực