Công văn 164/TCHQ-KTTT

Công văn số 164/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị giải quyết 03 xe Korando và truy thu thuế theo Thông tư số 34 của Bộ Tài chính

Nội dung toàn văn Công văn 164/TCHQ-KTTT đề nghị giải quyết 03 xe Korando và truy thu thuế theo TT 34


TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 164/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý truy thu thuế TT34

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan thành phố Hải Phòng
 - Công ty cổ phần vật tư Hạ Long

 

Trả lời công văn số 429-KN/NT của Công ty Cổ phần Vật Hạ Long (trước đây là Công ty Vật tư thủy sản Hạ Long - Bộ Thủy sản) về việc đề nghị giải quyết 03 xe Korando và truy thu thuế theo Thông tư số 34 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 11 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan thì “hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện có thuế được thông quan sau khi người khai hải quan đã nộp thuế”. Do đó, lô hàng 03 xe Korando thuộc tờ khai hải quan số 735/NK/KD/KV2 ngày 18/01/2002 tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng của Công ty Vật tư thủy sản Hạ Long đã thông quan theo quy định không thuộc đối tượng bị xử lý tịch thu theo quy định tại điểm 3, mục I Thông tư số 34/2004/TT-BTC ngày 19/04/2004 của Bộ Tài chính.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện việc truy thu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế theo đúng quy định tại thời điểm nhập khẩu đối với lô hàng 03 chiếc xe nhập khẩu thuộc tờ khai nêu trên theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 34/2004/TT-BTC ngày 19/04/2004 Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần vật tư Hạ Long, Cục Hải quan Hải Phòng biết và thực theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công an Tp. Hải Phòng (để phối hợp)
- Lưu: VT, KTTT (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 164/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu164/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2006
Ngày hiệu lực12/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 164/TCHQ-KTTT đề nghị giải quyết 03 xe Korando và truy thu thuế theo TT 34


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 164/TCHQ-KTTT đề nghị giải quyết 03 xe Korando và truy thu thuế theo TT 34
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu164/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành12/01/2006
        Ngày hiệu lực12/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 164/TCHQ-KTTT đề nghị giải quyết 03 xe Korando và truy thu thuế theo TT 34

           Lịch sử hiệu lực Công văn 164/TCHQ-KTTT đề nghị giải quyết 03 xe Korando và truy thu thuế theo TT 34

           • 12/01/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực