Công văn 166/BHXH-BT

Công văn 166/BHXH-BT về cấp thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 166/BHXH-BT cấp thẻ bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/BHXH-BT
V/v: Cấp thẻ BHYT.

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị định số 153/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ quy định về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu; Quyết định số 240/2006/QĐ-TTg ngày 25/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ BHYT tự nguyện đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn; Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn về chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn việc ghi mã số khám chữa bệnh trên thẻ BHYT cho các đối tượng này như sau:

1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, mã số khám chữa bệnh ký hiệu là: ES. Nếu sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao được cơ quan BHXH thanh toán 100% chi phí của dịch vụ, đồng thời được hưởng chi phí vận chuyển. Riêng bệnh binh điều trị vết thương, bệnh tật tái phát, nếu sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao được cơ quan BHXH thanh toán 100% chi phí của dịch vụ và được hưởng chi phí vận chuyển.

2. Người có công với cách mạng theo quy định tại điểm 6, mục I, phần I Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT/BYT-BTC và mục I Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BYT (trừ đối tượng quy định tại điểm 1, nêu trên), mã số khám chữa bệnh ký hiệu là: EL. Nếu sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao được cơ quan BHXH thanh toán 100% chi phí của dịch vụ nhưng tối đa không quá 20.000.000 đồng cho một lần sử dụng dịch vụ, đồng thời được hưởng chi phí vận chuyển.

3. Thân nhân người đang làm công tác cơ yếu quy định tại khoản 3, điều 1, Nghị định số 153/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ, mã số khám chữa bệnh ký hiệu là: D6. Nếu sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao được cơ quan BHXH thanh toán 60% chi phí của dịch vụ nhưng tối đa không quá 20.000.000 đồng cho một lần sử dụng dịch vụ, không được hưởng chi phí vận chuyển. Nếu những đối tượng thuộc nhóm này sinh sống hoặc làm việc ở khu vực I, II, III thì ký hiệu mã số khám chữa bệnh là: DV và được hưởng chi phí vận chuyển.

4. Cán bộ dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, mã số khám chữa bệnh ký hiệu là: T3. Nếu sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao được cơ quan BHXH thanh toán 60% chi phí của dịch vụ nhưng tối đa không quá 20.000.000 đồng cho một lần sử dụng dịch vụ, không được hưởng chi phí vận chuyển.

5. Người tham gia BHYT được hưởng các quyền lợi khám chữa bệnh BHYT khác nhau quy định tại Điểm 2, Quyết định số 2550/QĐ-BHXH ngày 12/6/2006 của BHXH Việt Nam nay hướng dẫn ghi bổ sung phương pháp ghép mã số khám chữa bệnh như sau:

- 01 ký tự đầu ghi ký hiệu nhóm đối tượng tham gia BHYT;

- 01 ký tự cuối ghi ký hiệu quyền lợi cao nhất cho người tham gia BHYT được lựa chọn.

Ví dụ 1: Ông A đang tham gia BHYT tại Công ty X, bình thường ghi theo ký hiệu là B1, nhưng Ông A lại là thương binh, ký hiệu ghi mã số KCB là BS.

Ví dụ 2: Bà B là người đang hưởng lương hưu, bình thường ghi theo ký hiệu là HN, nhưng Bà B lại là người có công giúp đỡ cách mạng, ký hiệu ghi mã số KCB là HL.

Ví dụ 3: Ông C là người đang hưởng lương hưu, bình thường ghi theo ký hiệu là HN, nhưng Ông C lại là người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên, ký hiệu ghi mã số KCB là HS.

Yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn nêu trên chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- Các Ban: GĐYT, KHTC, TN, CNTT;
- Lưu: VT + BT (02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 166/BHXH-BT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu166/BHXH-BT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2007
Ngày hiệu lực17/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 166/BHXH-BT cấp thẻ bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 166/BHXH-BT cấp thẻ bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu166/BHXH-BT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Xuyên
        Ngày ban hành17/01/2007
        Ngày hiệu lực17/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 166/BHXH-BT cấp thẻ bảo hiểm y tế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 166/BHXH-BT cấp thẻ bảo hiểm y tế

           • 17/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực