Công văn 1660/BKHĐT-QLKKT

Công văn 1660/BKHĐT-QLKKT năm 2013 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1660/BKHĐT-QLKKT chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án đầu tư


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1660/BKHĐT-QLKKT
V/v Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN.

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trong thời gian qua, một số địa phương đã có văn bản, ý kiến phản ánh khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp (KCN) theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa (gửi kèm công văn số 10/BQL-DA ngày 25/02/2013 của Ban quản lý các KCN tỉnh Tuyên Quang). Về việc này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 5 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/7/2012), việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa cần có sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ trước khi Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh quyết định.

Theo mục 2 công văn số 4556/BTNMT-TCQĐĐ ngày 27/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sao gửi kèm theo), đối với các dự án có sử dụng đất trồng lúa đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật trước ngày 01/7/2012 thì UBND cấp tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 01/7/2012.

2. Để tạo sự thống nhất trong việc hướng dẫn tỉnh Tuyên Quang và các địa phương khác thực hiện các quy định nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Bộ có ý kiến đối với các vấn đề sau:

- Các KCN thuộc Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ hoặc được Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung vào Quy hoạch trước ngày 01/7/2012, có một phần diện tích đất trồng lúa trong diện tích quy hoạch được duyệt là các KCN đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương đầu tư theo quy định. Các KCN này có cần báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ để xin phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp nữa hay không.

- Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất phi nông nghiệp đối với các KCN được phê duyệt quy hoạch sau ngày 01/7/2012.

Ý kiến bằng văn bản của Quý Bộ đề nghị gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 22/3/2013.

Mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban quản lý các KCN tỉnh Tuyên Quang;
- Các Vụ: KHGDTNMT, KTNN;
- Lưu: VT, QLKKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung

 

Thuộc tính Công văn 1660/BKHĐT-QLKKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1660/BKHĐT-QLKKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2013
Ngày hiệu lực13/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1660/BKHĐT-QLKKT chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1660/BKHĐT-QLKKT chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1660/BKHĐT-QLKKT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Văn Trung
        Ngày ban hành13/03/2013
        Ngày hiệu lực13/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1660/BKHĐT-QLKKT chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1660/BKHĐT-QLKKT chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án đầu tư

           • 13/03/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/03/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực