Công văn 1660/TTg-ĐMDN

Công văn 1660/TTg-ĐMDN năm 2017 về phê duyệt đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải Hải Dương chuyển thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1660/TTg-ĐMDN 2017 chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1660/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở GTVT Hải Dương chuyển thành công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tnh Hải Dương.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (công văn số 2225/UBND-VP ngày 02 tháng 8 năm 2017) và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (các công văn số: 6803/BKHĐT-PTDN ngày 21 tháng 8m 2017 và 8613/BKHĐT-PTDN ngày 23 tháng 10 năm 2017), Tài chính (công văn số 11463/BTC-TCDN ngày 29 tháng 8 năm 2017), Giao thông vận tải (công văn số 9788/BGTVT-QLDN ngày 29 tháng 8 năm 2017), Tư pháp (công văn số 2945/BTP-PLDSKT ngày 21 tháng 8 năm 2017) về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển Trung tâm Dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương) thành công ty cổ phần, trong đó Nhà nước không nắm giữ cổ phần, thực hiện từ năm 2017.

2. Ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt phương án cổ phần hóa Trung tâm Dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương và triển khai các công việc liên quan theo quy định hiện hành.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, lập danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, Tư ph
áp, LĐ-TB&XH, GTVT;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TCCV, KGVX;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).N
T

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1660/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1660/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2017
Ngày hiệu lực02/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1660/TTg-ĐMDN

Lược đồ Công văn 1660/TTg-ĐMDN 2017 chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1660/TTg-ĐMDN 2017 chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1660/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành02/11/2017
        Ngày hiệu lực02/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1660/TTg-ĐMDN 2017 chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1660/TTg-ĐMDN 2017 chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

             • 02/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực