Công văn 1669/TCT-CS

Công văn 1669/TCT-CS về hoá đơn bán tài sản nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1669/TCT-CS hoá đơn bán tài sản nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1669/TCT-CS
V/v Hoá đơn bán tài sản nhà nước

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu.

Trả lời công văn số 77/CT-THNVDT ngày 11/03/2011 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc hoá đơn bán tài sản nhà nước và cấp hoá đơn lẻ khi bán tài sản khác không thuộc tài sản nhà nước, sau khi có ý kiến của Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Tại Điều 1 Thông tư số 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán tài sản nhà nước và hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước quy định: “2. Hoá đơn bán tài sản nhà nước được sử dụng khi bán các loại tài sản sau đây:

a) Tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị);

b) Tài sản nhà nước bị thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Tài sản thu hồi từ các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc;

d) Tài sản thu hồi được khi thực hiện thanh lý tài sản nhà nước;

đ) Tài sản nhà nước chưa giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị nào quản lý, sử dụng.

3. Hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước được sử dụng khi bán các loại tài sản sau đây:

a) Tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước;

b) Tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

4. Hoá đơn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này không được sử dụng khi bán các loại tài sản sau đây:

a) Tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp;

b) Tài sản, hàng hoá, dịch vụ không thuộc sở hữu của nhà nước.”

Trường hợp theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bạc Liệu là Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Đông Hải có bán đấu giá tài sản nhà nước thông qua Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thì Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Đông Hải có trách nhiệm xuất hoá đơn bán tài sản nhà nước giao cho người mua trúng đấu giá tài sản theo quy định tại Thông tư số 225/2009/TT-BTC nêu trên.

2/ Tại Điều 12 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn quy định: “Riêng đối với tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.”

Trường hợp tổ chức, cơ quan nhà nước bán tài sản không thuộc sở hữu nhà nước (ví dụ: tài sản bị cơ quan nhà nước tạm giữ chờ xử lý, do mau hỏng, khó bảo quản phải bán ngay nộp tiền vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý...) hoặc bán tài sản dùng cho hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thuộc tài sản nhà nước thì cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ để cơ quan bán tài sản giao cho khách hàng theo quy định tại Thông tư 153/2010/TT-BTC nêu trên và phải nộp thuế khi cấp hoá đơn lẻ theo quy định tại khoản 3, Điều 12 Thông tư 153/2010/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC-BTC, Cục QLCS;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, PC (2b), CS (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1669/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1669/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2011
Ngày hiệu lực17/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1669/TCT-CS hoá đơn bán tài sản nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1669/TCT-CS hoá đơn bán tài sản nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1669/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành17/05/2011
        Ngày hiệu lực17/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1669/TCT-CS hoá đơn bán tài sản nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1669/TCT-CS hoá đơn bán tài sản nhà nước

           • 17/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực