Công văn 167/BHXH-CĐCS

Công văn 167/BHXH-CĐCS năm 2011 về hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội trong quân đội do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng ban hành

Công văn 167/BHXH-CĐCS 2011 hồ sơ quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội trong quân đội đã được thay thế bởi Thông tư 96/2014/TT-BQP hồ sơ quy trình trách nhiệm giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội Quân đội và được áp dụng kể từ ngày 25/08/2014.

Nội dung toàn văn Công văn 167/BHXH-CĐCS 2011 hồ sơ quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội trong quân đội


BỘ QUỐC PHÒNG
BẢO HIỂM XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 167/BHXH-CĐCS
V/v hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng BHXH trong quân đội

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Ngày 17/5/2010, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 777/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) kèm theo công văn số 2546/BHXH-CSXH ngày 18/6/2010 yêu cầu BHXH Bộ Quốc phòng triển khai Quyết định số 777/QĐ-BHXH đối với người lao động thuộc Bộ Quốc phòng; Căn cứ vào tính chất đặc thù về tổ chức, hoạt động quân sự và công tác quản lý tổ chức thực hiện BHXH trong quân đội; sau khi BHXH Việt Nam có ý kiến tại công văn số 1094/BHXH-CSXH ngày 23/3/2011, để đảm bảo thống nhất thực hiện trong khi chưa có quy định mới, BHXH Bộ Quốc phòng đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung về thủ tục hồ sơ, quy trình giải quyết các chế độ BHXH kể từ ngày 01/6/2011 trở đi như sau:

1. Về mẫu biểu hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH: thực hiện trên phần mềm mới mà BHXH Bộ Quốc phòng đã chuyển giao cho các đơn vị. Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH cơ bản vẫn thực hiện như quy định tại Hướng dẫn số 162/BHXH-CĐCS ngày 04/11/2008 của BHXH Bộ quốc phòng.

2. Đối với hồ sơ hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hằng tháng (TNLĐ, BNN, tử tuất) sau khi Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng ra quyết định và chuyển trả đơn vị (qua cấp đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng); cấp trung đoàn và tương đương trở lên (nơi trực tiếp quản lý đối tượng) có trách nhiệm thanh toán trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (nếu có); tiền mai táng phí, trợ cấp chết do TNLĐ, BNN (nếu có) đối với chế độ tử tuất; đồng thời niêm phong 01 (một) bộ hồ sơ hưởng chế độ hưu trí; TNLĐ, BNN (nếu đối tượng chuyển ra) giao cho người hưởng chế độ để chuyển đến BHXH tỉnh, thành phố nơi đối tượng cư trú nhận lương hưu, trợ cấp TNLĐ, BNN hàng tháng. Trường hợp đối tượng hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hằng tháng chưa chuyển ra thì đơn vị thực hiện việc quản lý, lưu giữ hồ sơ theo quy định. Khi bàn giao hồ sơ, đơn vị yêu cầu đối tượng quản lý hồ sơ không làm mất niêm phong và sớm nộp cho cơ quan BHXH tỉnh, thành phố để nhận chế độ được kịp thời.

Đối với những trường hợp không nhận hồ sơ thì đơn vị có trách nhiệm niêm phong 01 bộ hồ sơ theo quy định, chuyển bằng đường công vụ về BHXH tỉnh, thành phố cho đối tượng. Riêng chế độ trợ cấp tử tuất hằng tháng đơn vị niêm phong 01 bộ hồ sơ chuyển bằng đường công vụ về BHXH tỉnh, thành phố nơi thân nhân người chết cư trú nhận trợ cấp ở từng địa phương (theo giấy giới thiệu của BHXH Bộ Quốc phòng).

3. Sổ BHXH của các đối tượng đã được BHXH Bộ Quốc phòng giải quyết hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hàng tháng được lưu giữ tại cơ quan nhân sự (Cán bộ, Quân lực, Tổ chức lao động tiền lương theo phân cấp quản lý) cấp đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng (kèm theo 01 bộ hồ sơ hưởng chế độ hưu trí, hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng).

4. Để việc giải quyết các chế độ BHXH theo quy định được chính xác, đề nghị các đơn vị kiểm tra, rà soát, đối chiếu kỹ các nội dung ghi trong: sổ BHXH như: họ, đệm tên, tên; ngày, tháng, năm sinh; quá trình tham gia công tác đóng BHXH; thời điểm hưởng các mức lương, hệ số lương; phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)... so hồ sơ gốc của từng người. Những trường hợp phát hiện sổ BHXH sai lệch so với hồ sơ gốc thì làm thủ tục báo cáo và đề nghị BHXH Bộ Quốc phòng điều chỉnh trên sổ BHXH theo quy định trước khi lập hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng các chế độ BHXH. Trường hợp họ, đệm tên, tên; ngày, tháng, năm sinh ghi trong sổ BHXH không thống nhất với sổ hộ khẩu, chứng minh thư thì cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng (cấp có thẩm quyền) làm văn bản xác nhận để đưa vào thành phần hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHXH.

Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn số 307/BHXH-CĐCS ngày 21/7/2010 của BHXH Bộ Quốc phòng. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ảnh về Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng để được hướng dẫn, giải quyết.

(Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị sao gửi cho các cơ quan: Cán bộ, Quân lực, Tổ chức lao động tiền lương, Tài chính để tổ chức thực hiện).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam (để báo cáo);
- BHXH các tỉnh, thành phố (để phối hợp thực hiện);
- Lưu VT, CNTT-HS,CĐ-CS,D130b.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đại tá Đặng Văn Duy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 167/BHXH-CĐCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu167/BHXH-CĐCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2011
Ngày hiệu lực18/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/08/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 167/BHXH-CĐCS 2011 hồ sơ quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội trong quân đội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 167/BHXH-CĐCS 2011 hồ sơ quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội trong quân đội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu167/BHXH-CĐCS
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng
        Người kýĐặng Văn Duy
        Ngày ban hành18/05/2011
        Ngày hiệu lực18/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/08/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 167/BHXH-CĐCS 2011 hồ sơ quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội trong quân đội

          Lịch sử hiệu lực Công văn 167/BHXH-CĐCS 2011 hồ sơ quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội trong quân đội