Quyết định 1316/QĐ-BQP

Quyết định 1316/QĐ-BQP năm 2019 công bố hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng kỳ 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 1316/QĐ-BQP 2019 công bố hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1316/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ QUỐC PHÒNG KỲ 2014-2018

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng trong kỳ 2014 - 2018, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng kỳ 2014 - 2018 (Phụ lục I).

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng trong kỳ 2014-2018 (Phụ lục II).

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng trong kỳ 2014-2018 (Phụ lục III).

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành thay thế, ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng trong kỳ 2014-2018 (Phụ lục IV).

Điều 2. Căn cứ Danh mục hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Quyết định này, các cơ quan giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, đề xuất văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 và những năm tiếp theo với lộ trình cụ thể.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo BQP (7);
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- Cục Kiểm tra văn bản/BTP;
- Vụ Pháp chế;
- C
ng TTĐTBQP;
- Các phòng, ban, Trung tâm/VPBQP;
- Lưu: VT, PC; Nhung 95.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Chiêm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1316/QĐ-BQP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1316/QĐ-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2019
Ngày hiệu lực04/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1316/QĐ-BQP

Lược đồ Quyết định 1316/QĐ-BQP 2019 công bố hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1316/QĐ-BQP 2019 công bố hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1316/QĐ-BQP
       Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
       Người kýLê Chiêm
       Ngày ban hành04/04/2019
       Ngày hiệu lực04/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1316/QĐ-BQP 2019 công bố hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1316/QĐ-BQP 2019 công bố hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

           • 04/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực