Công văn 16732/BTC-TCNH

Công văn 16732/BTC-TCNH hướng dẫn thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16732/BTC-TCNH hướng dẫn thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16732/BTC-TCNH
V/v: Hướng dẫn thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Trả lời công văn số 4953/STC-QLNS ngày 21/10/2009 của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông theo Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp chủ sở hữu phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông nay đã chết thì gia đình chủ phương tiện chỉ được xem xét hỗ trợ khi có Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã sở hữu phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông, đã thực hiện chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề trong khoảng thời gian từ ngày Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (ngày 01/8/2007) đến ngày Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành (ngày 29/4/2009) và có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện theo chế độ quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- UBND tỉnh Bình Thuận;
- Vụ PC;
- Vụ NSNN;
- Lưu VT, Vụ TCNH (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH CÁC
NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 16732/BTC-TCNH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16732/BTC-TCNH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2009
Ngày hiệu lực25/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 16732/BTC-TCNH

Lược đồ Công văn 16732/BTC-TCNH hướng dẫn thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 16732/BTC-TCNH hướng dẫn thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu16732/BTC-TCNH
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýNguyễn Ngọc Anh
     Ngày ban hành25/11/2009
     Ngày hiệu lực25/11/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 16732/BTC-TCNH hướng dẫn thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg

          Lịch sử hiệu lực Công văn 16732/BTC-TCNH hướng dẫn thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg

          • 25/11/2009

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 25/11/2009

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực