Quyết định 548/QĐ-TTg

Quyết định 548/QĐ-TTg năm 2009 về việc hỗ trợ thay thế xe công nông; xe lôi máy; xe cơ giới ba bánh; xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 548/QĐ-TTg hỗ trợ thay thế xe công nông lôi máy cơ giới ba bánh thô sơ ba, bốn bánh diện đình chỉ tham gia giao thông


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 548/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ THAY THẾ XE CÔNG NÔNG; XE LÔI MÁY; XE CƠ GIỚI BA BÁNH; XE THÔ SƠ BA, BỐN BÁNH THUỘC DIỆN BỊ ĐÌNH CHỈ THAM GIA GIAO THÔNG  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện việc hỗ trợ đối với chủ sở hữu phương tiện có xe công nông; xe lôi máy; xe cơ giới ba bánh; xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông khi chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ là chủ sở hữu phương tiện của loại xe bị đình chỉ tham gia giao thông, gồm:

a) Xe thô sơ ba bánh, xe thô sơ bốn bánh bị đình chỉ tham gia giao thông của các địa phương;

b) Xe cơ giới ba bánh đã được cấp đăng ký và gắn biển số nhưng bị đình chỉ tham gia giao thông vì địa bàn hoạt động nằm trong phạm vi khu vực mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định “cấm xe cơ giới ba bánh tham gia giao thông” và chủ phương tiện không thể đưa phương tiện đến hoạt động tại khu vực khác;

c) Xe cơ giới ba bánh không có đăng ký và biển số theo quy định;

d) Xe lôi máy (loại xe cơ giới hai bánh kéo theo thùng để chở người, hàng hóa); xe công nông được lắp ráp từ các động cơ diezen một xi lanh và tận dụng các tổng thành ôtô (còn được gọi là xe đầu ngang, xe độ chế).

2. Điều kiện được hỗ trợ:

a) Chủ sở hữu phương tiện có xe bị đình chỉ tham gia giao thông quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Có địa chỉ cư trú được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận.

3. Mức hỗ trợ:

a) Đối với trường hợp mua xe cơ giới ba bánh, bốn bánh (loại xe được phép lưu hành theo quy định của pháp luật) hoặc chuyển đổi nghề để thay thế xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông: mức hỗ trợ là 5 triệu đồng cho 01 xe phải thay thế;

b) Đối với trường hợp mua xe tải để thay thế xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông; ngoài mức hỗ trợ 5 triệu đồng cho 01 xe phải thay thế còn được hỗ trợ thêm 4 triệu đồng cho 01 xe tải mua mới. Số xe tải mua mới được hỗ trợ không vượt số xe phải thay thế.

4. Thời gian thực hiện hỗ trợ: đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009.

5. Về phương thức hỗ trợ: thực hiện thông qua Kho bạc Nhà nước trên cơ sở đầy đủ hồ sơ, thủ tục và xác nhận của các cơ quan theo quy định.

Điều 2. Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của từng địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định chính sách ưu đãi riêng đối với những đối tượng là thương binh, người khuyết tật, hộ gia đình chính sách, hộ thuộc vùng khó khăn.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% kinh phí cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách.

2. Ngân sách trung ương hỗ trợ 50% kinh phí cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50% gồm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cần Thơ.

3. Các địa phương còn lại, bố trí từ ngân sách địa phương.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ thay thế xe công nông; xe lôi máy; xe cơ giới ba bánh; xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông theo quy định tại Quyết định này trên địa bàn;

b) Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện xử lý vi phạm pháp luật đối với các đối tượng đã nhận tiền hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này nhưng không thực hiện chuyển đổi phương tiện, chuyển đổi nghề;

c) Định kỳ hàng quý và kết thúc năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn cụ thể thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Đối với những hộ gia đình tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên được hưởng chính sách hỗ trợ thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn theo Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thì không được hưởng chính sách hỗ trợ mua xe tải ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban An toàn giao thông quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 548/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu548/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2009
Ngày hiệu lực29/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 548/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 548/QĐ-TTg hỗ trợ thay thế xe công nông lôi máy cơ giới ba bánh thô sơ ba, bốn bánh diện đình chỉ tham gia giao thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 548/QĐ-TTg hỗ trợ thay thế xe công nông lôi máy cơ giới ba bánh thô sơ ba, bốn bánh diện đình chỉ tham gia giao thông
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu548/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýHoàng Trung Hải
       Ngày ban hành29/04/2009
       Ngày hiệu lực29/04/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 548/QĐ-TTg hỗ trợ thay thế xe công nông lôi máy cơ giới ba bánh thô sơ ba, bốn bánh diện đình chỉ tham gia giao thông

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 548/QĐ-TTg hỗ trợ thay thế xe công nông lôi máy cơ giới ba bánh thô sơ ba, bốn bánh diện đình chỉ tham gia giao thông

        • 29/04/2009

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 29/04/2009

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực