Công văn 16750/BTC-THTK

Công văn 16750/BTC-THTK năm 2017 về cung cấp phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS và Kế toán ngân sách xã KTXA do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16750/BTC-THTK 2017 cung cấp phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16750/BTC-THTK
V/v Cung cấp phần mềm Kế toán HCSN IMAS và Kế toán ngân sách xã KTXA.

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
.

Thực hiện Luật Kế toán năm 2015, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Bộ Tài chính đã ban hành một số văn bản, chế độ, hướng dẫn thi hành, trong đó: Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 hướng dẫn chế độ kế toán Ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn; Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 quy định hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước. Hiện nay, Bộ Tài chính cũng đã nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS và phần mềm Kế toán ngân sách xã KTXA đáp ứng kịp thời với những văn bản, chế độ nêu trên.

Đ tạo điều kiện cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, xã, phường, thị trấn tiếp tục sử dụng phần mềm hiệu quả, tiết kiệm, đồng bộ, dễ dàng tổng hợp số liệu thu chi ngân sách vào kho thu chi ngân sách, phục vụ công tác điều hành và quyết toán ngân sách của các cơ quan tài chính các cấp; Bộ Tài chính thông báo tới các đơn vị nội dung như sau:

- Bộ Tài chính giới thiệu và cung cấp phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS, Kế toán ngân sách xã KTXA tại địa chỉ trang web: tinhocbotaichinh.vn (không thu phí bản quyền phần mềm).

- Các cơ quan, đơn vị có nhu cu sử dụng phần mềm đề nghị liên hệ với Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính, điện thoại: 024.22202888, email: [email protected] đ tổ chức triển khai.

Bộ Tài chính thông báo tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và phi hợp./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (Đ
báo cáo);
- Vụ Ngân sách nhà nước;
- Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp;
- Cục Chế độ Kế toán và Kiểm toán;
- Sở Tà
i chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, THTK
( …….b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 16750/BTC-THTK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16750/BTC-THTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2017
Ngày hiệu lực11/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 16750/BTC-THTK

Lược đồ Công văn 16750/BTC-THTK 2017 cung cấp phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 16750/BTC-THTK 2017 cung cấp phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu16750/BTC-THTK
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Thị Mai
        Ngày ban hành11/12/2017
        Ngày hiệu lực11/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 16750/BTC-THTK 2017 cung cấp phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS

           Lịch sử hiệu lực Công văn 16750/BTC-THTK 2017 cung cấp phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS

           • 11/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực