Công văn 1686/BNN-KH

Công văn 1686/BNN-KH về chỉ tiêu quy hoạch đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đến năm 2020 tỉnh Đồng Tháp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1686/BNN-KH chỉ tiêu quy hoạch đất rừng phòng hộ rừng đặc dụng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1686/BNN-KH
V/v Chỉ tiêu quy hoạch đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đến năm 2020 tỉnh Đồng Tháp

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Phúc đáp công văn số 153/UBND-KTN ngày 5 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về chỉ tiêu quy hoạch đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đến năm 2020 tỉnh Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở cấp quốc gia được tính toán trên cơ sở đề xuất của địa phương cũng như sự cân đối của các cơ quan tổng hợp nhà nước về nhu cầu sử dụng đất gắn với mục tiêu đảm bảo sự phát triển ổn định, cân bằng giữa các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường trên phạm vi toàn quốc.

Số liệu về diện tích đất quy hoạch phát triển rừng phòng hộ và đặc dụng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được công bố trong năm 2012 có sự khác biệt rõ rệt ở cả 03 cấp quản lý.

- Tại Quyết định số 1164/QĐ-UBND-HC ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng Tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020: (i) Diện tích rừng đặc dụng là 7.374 ha; (ii) Diện tích rừng phòng hộ là 1.270 ha.

- Tại Nghị quyết số 96/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp: (i) Diện tích rừng đặc dụng là 7.998 ha; (ii) Diện tích rừng phòng hộ là 1.335 ha.

- Tại công văn số 23/CP-KTN ngày 23/03/2012 của Chính phủ về Phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất: (ii) Diện tích rừng đặc dụng là 9.135 ha; (ii) Diện tích rừng phòng hộ: 3.879 ha.

Để đảm bảo cân đối chung và thống nhất số liệu quy hoạch, không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về đất Lâm nghiệp của tỉnh và vùng cũng như toàn quốc, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thực hiện theo quy định tại Công văn số 23/CP-KTN ngày 23/03/2012 của Chính phủ. Trong kỳ quy hoạch nếu do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương cần chuyển đổi đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1686/BNN-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1686/BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2013
Ngày hiệu lực22/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1686/BNN-KH chỉ tiêu quy hoạch đất rừng phòng hộ rừng đặc dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1686/BNN-KH chỉ tiêu quy hoạch đất rừng phòng hộ rừng đặc dụng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1686/BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành22/05/2013
        Ngày hiệu lực22/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1686/BNN-KH chỉ tiêu quy hoạch đất rừng phòng hộ rừng đặc dụng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1686/BNN-KH chỉ tiêu quy hoạch đất rừng phòng hộ rừng đặc dụng

           • 22/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực