Công văn 1700/TCT-CS

Công văn 1700/TCT-CS về hoá đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1700/TCT-CS hoá đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1700/TCT-CS
V/v hoá đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC.

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp than- Khoáng sản Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1254/TKV-KT ngày 24/3/2011 của Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (Tập đoàn) và công văn số 2073/CT-HCQTTVAC ngày 31/3/2011 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế vướng mắc về hoá đơn theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC Về vấn đề này, sau khi có ý kiến của Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3, điểm 4 Điều 9 Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“3. Hoá đơn mẫu là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hoá đơn giao cho người mua loại được phát hành, có số hoá đơn là một dãy các chữ số 0 và in hoặc đóng chữ “Mẫu” trên tờ hoá đơn

4. Thông báo phát hành hoá đơn phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hoá đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hoá đơn gồm cả hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hoá đơn để bán hàng hoá, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hoá đơn.

Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hoá đơn của tổ chức thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Tập đoán công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đặt in hoá đơn theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên và cấp phát cho các đơn vị trong Tập đoàn để sử dụng thì từng đơn vị thuộc Tập đoàn phải gửi thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; các đơn vị thuộc Tập đoàn (bao gồm cả các công ty thành viên và chi nhánh của các công ty thành viên) được sử dụng 1 số hoá đơn đầu tiên mà đơn vị đã nhận để thực hiện thông báo phát hành hoá đơn với cơ quan thuế. Trên hoá đơn dùng làm mẫu gạch bỏ số thứ tự đã in sẵn và đóng chữ “mẫu” để làm hoá đơn mẫu, các hoá đơn dùng làm hoá đơn mẫu không phải thực hiện thông báo phát hành (không kê khai vào số lượng hoá đơn phát hành tại Thông báo phát hành hoá đơn).

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ PC – BTC; Vụ TVQT (AC);
- Vụ PC – TCT (2);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1700/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1700/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2011
Ngày hiệu lực18/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1700/TCT-CS hoá đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1700/TCT-CS hoá đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1700/TCT-CS
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
       Người kýCao Anh Tuấn
       Ngày ban hành18/05/2011
       Ngày hiệu lực18/05/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1700/TCT-CS hoá đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1700/TCT-CS hoá đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC

            • 18/05/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/05/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực