Công văn 1725/VPCP-KTTH

Công văn số 1725/VPCP-KTTH về việc thay đổi danh mục trụ sở dôi dư của các cơ quan chuyển giao cho Ngân hàng chính sách xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1725/VPCP-KTTH thay đổi danh mục trụ sở dôi dư của các cơ quan chuyển giao cho Ngân hàng chính sách xã hội


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1725/VPCP-KTTH
V/v thay đổi danh mục trụ sở dôi dư của các cơ quan chuyển giao cho Ngân hàng chính sách xã hội

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng chính sách xã hội;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
- Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị;
- Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng chính sách xã hội tại các văn bản số 3150/NHCS-XDCB ngày 31 tháng 12 năm 2007 và số 427/NHCS-XDCB ngày 27 tháng 02 năm 2008, của Tòa án nhân dân tối cao tại văn bản số 1120/TATC-KHTC ngày 10 tháng 9 năm 2007, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại văn bản số 3130/BHXH-KHTC ngày 24 tháng 8 năm 2007, của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại văn bản số 651/UBND-KTN ngày 16 tháng 8 năm 2007, của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tại văn bản số 37/TA-VP ngày 13 tháng 8 năm 2007, của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 2297/VKS-VP ngày 29 tháng 8 năm 2007 về việc thay đổi danh mục trụ sở dôi dư của các cơ quan chuyển giao cho Ngân hàng chính sách xã hội, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Thay đổi danh mục trụ sở dôi dư của các cơ quan chuyển giao cho Ngân hàng chính sách xã hội so với danh mục kèm theo công văn số 4141/VPCP-KTTH ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ như sau:

- Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, nay đổi là trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau.

- Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, nay đổi là trụ sở Phòng Tư pháp (cũ) huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

- Trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Cam Đường, tỉnh Lào Cai, nay đổi là trụ sở Bảo hiểm xã hội (cũ) huyện Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

- Trụ sở Tòa án huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, nay đổi là trụ sở Đội thi hành án huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

- Trụ sở Kho bạc Nhà nước (cũ) huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, nay đổi là trụ sở UBND huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

- Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nay đổi là trụ Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh.

Giao Bộ Tài chính thông báo thay đổi trên cho các cơ quan, các địa phương để triển khai thực hiện.

2. Ngoài những danh mục thay đổi trên, các trụ sở khác giữ nguyên như văn bản số 4141/VPCP-KTTH ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ; các đơn vị khẩn trương bàn giao cho Ngân hàng chính sách xã hội sử dụng, tránh gây thất thoát, lãng phí tài sản công.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính, các cơ quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b). Nguyện (19b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1725/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1725/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2008
Ngày hiệu lực19/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1725/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 1725/VPCP-KTTH thay đổi danh mục trụ sở dôi dư của các cơ quan chuyển giao cho Ngân hàng chính sách xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1725/VPCP-KTTH thay đổi danh mục trụ sở dôi dư của các cơ quan chuyển giao cho Ngân hàng chính sách xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1725/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành19/03/2008
        Ngày hiệu lực19/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1725/VPCP-KTTH thay đổi danh mục trụ sở dôi dư của các cơ quan chuyển giao cho Ngân hàng chính sách xã hội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1725/VPCP-KTTH thay đổi danh mục trụ sở dôi dư của các cơ quan chuyển giao cho Ngân hàng chính sách xã hội

            • 19/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực