Công văn 17329/BTC-CST

Công văn số 17329/BTC-CST về việc chế độ quản lý, sử dụng phí sát hạch xe cơ giới đường bộ do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 17329/BTC-CST chế độ quản lý, sử dụng phí sát hạch xe cơ giới đường bộ


BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 17329/BTC-CST
V/v chế độ quản lý, sử dụng phí sát hạch xe cơ giới đường bộ

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Giao thông công chính thành phố Hải Phòng.

Trả lời Công văn số 1512/GTCC-KTTC ngày 13/12/2007 của Sở Giao thông công chính thành phố Hải Phòng về đề nghị hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản b.2 Mục 2 phần II Thông tư số 53/2007/TC-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ về chi trả tiền thuê cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kiểm tra chấm điểm, lưu giữ hồ sơ sát hạch, nhiên liệu… của các trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe quy định: "Đối với trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe không do ngân sách nhà nước đầu tư : Cơ quan thu phí được sử dụng không quá 80% (tám mươi phần trăm) tổng số tiền phí thực thu được để chi trả đối với trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe đã xây dựng hoàn chỉnh (bao gồm đầu tư cơ sở hạ tầng, xe sát hạch, thiết bị chấm thi tự động); được sử dụng không quá 65% (sau mươi lăm phần trăm) tổng số tiền phí thực thu được để chi trả với trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe đã đầu tư xong cơ sở hạ tầng, xe sát hạch nhưng chưa đầu tư thiết bị chấm thi tự động".

Theo đó, trường hợp Trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đã đầu tư xong cơ sở hạ tầng, xe sát hạch nhưng chưa đầu tư thiết bị chấm thi tự động đối với phần sát hạch xe môtô (hạng xe A1, A2, A3, A4) thì được chi trả tiền thuê cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kiểm tra chấm điểm, lưu giữ hồ sơ sát hạch, nhiên liệu … như sau: Trung tâm được chi trả không quá 65% tổng số tiền phí sát hạch lái xe môtô (hạng xe A1, A2, A3, A4) thực thu được đối với phần dịch vụ cho thuê cơ sở vật chất phương tiện, thiết bị kiểm tra chấm điểm, lưu giữ hồ sơ sát hạch, nhiên liệu… để sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4).

Bộ Tài chính trả lời để Sở Giao thông công chính thành phố Hải Phòng được biết./.

 


Nơi nhận
:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng cục thuế;
- Các vụ: PC, NSNN, HCSN;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST3).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Vũ Khắc Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 17329/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu17329/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2007
Ngày hiệu lực20/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 17329/BTC-CST

Lược đồ Công văn 17329/BTC-CST chế độ quản lý, sử dụng phí sát hạch xe cơ giới đường bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 17329/BTC-CST chế độ quản lý, sử dụng phí sát hạch xe cơ giới đường bộ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu17329/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Khắc Liêm
        Ngày ban hành20/12/2007
        Ngày hiệu lực20/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 17329/BTC-CST chế độ quản lý, sử dụng phí sát hạch xe cơ giới đường bộ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 17329/BTC-CST chế độ quản lý, sử dụng phí sát hạch xe cơ giới đường bộ

             • 20/12/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/12/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực