Công văn 1749/BTP-TCTHADS

Công văn 1749/BTP-TCTHADS năm 2015 tăng cường thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1749/BTP-TCTHADS 2015 thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1749/BTP-TCTHADS
V/v tăng cường thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2015

 

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP (kèm theo Quyết định số 541/QĐ-BTP ngày 26/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) và Kế hoạch tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (ban hành kèm theo Kế hoạch số 1109/KH-BCĐ ngày 08/4/2015). Để thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch nêu trên, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, bảo đảm phát huy tốt hơn nữa quyền dân chủ của công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các công việc sau đây:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan các văn bản về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, gồm: Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII); Quyết định số 02/2007/QĐ-BTP ngày 17/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế dân chủ của cơ quan Bộ Tư pháp..., đặc biệt là những nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP mới được ban hành; đồng thời, chỉ đạo các Chi cục THADS trực thuộc tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

2. Tập trung thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị, dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, đồng thời, tăng cường các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan, trong đó lưu ý một số giải pháp như: ban hành hoặc rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời các Quy chế, Quy trình trong quản lý, điều hành và hoạt động của đơn vị; tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp công chức, người lao động hàng quý, hàng tháng…

3. Tổ chức tổng kết và chỉ đạo các Chi cục THADS trên địa bàn tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW tại đơn vị mình; xây dựng Báo cáo tổng kết theo Đề cương hướng dẫn được gửi kèm theo, gửi về Bộ Tư pháp (qua Tổng cục Thi hành án dân sự) trước ngày 30/5/2015 (gửi bản mềm qua địa chỉ email: tonghopvptc@moj.gov.vn) để tổng hợp.

Nhận được Công văn này, đề nghị các đồng chí khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Văn phòng Bộ (để p/h);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tin);
- Trang Thông tin điện tử về THADS (để đăng tin);
- Lưu: VT, TCTHADS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1749/BTP-TCTHADS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1749/BTP-TCTHADS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2015
Ngày hiệu lực25/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1749/BTP-TCTHADS

Lược đồ Công văn 1749/BTP-TCTHADS 2015 thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1749/BTP-TCTHADS 2015 thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1749/BTP-TCTHADS
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành25/05/2015
        Ngày hiệu lực25/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1749/BTP-TCTHADS 2015 thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1749/BTP-TCTHADS 2015 thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan

           • 25/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực