Công văn 176/BHXH-TCKT

Công văn 176/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 02, tháng 3 năm 2018 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 176/BHXH-TCKT 2018 chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/BHXH-TCKT
V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 02, tháng 3 năm 2018

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Căn cứ Thông báo số 5427/TB-LĐTBXH ngày 22/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Đ thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người hưởng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, BHXH Việt Nam thông báo kế hoạch cấp kinh phí và tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 02, tháng 3 năm 2018 như sau:

1. BHXH Việt Nam cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 02, tháng 3 năm 2018 cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 02 năm 2018.

2. Yêu cầu BHXH tỉnh:

- Căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của BHXH Việt Nam và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 02, tháng 3 năm 2018.

- Thông báo cho cơ quan Bưu điện kế hoạch chi trả; yêu cầu cơ quan Bưu điện thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả tháng 02 năm 2018 và trong kỳ chi trả tháng 02 năm 2018 sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 02, tháng 3 năm 2018.

3. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan BHXH xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 02, tháng 3 năm 2018 và tổ chức chi trả cho người hưởng đầy đủ, kịp thời, đúng kế hoạch.

4. Nội dung Công văn này thay thế Khoản 2 Công văn số 5710/BHXH-TCKT ngày 20/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 01, tháng 02 năm 2018./..

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Ban THCS BHXH;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, TCKT (3).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Khương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 176/BHXH-TCKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu176/BHXH-TCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2018
Ngày hiệu lực16/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 176/BHXH-TCKT 2018 chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 176/BHXH-TCKT 2018 chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu176/BHXH-TCKT
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýNguyễn Đình Khương
       Ngày ban hành16/01/2018
       Ngày hiệu lực16/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 176/BHXH-TCKT 2018 chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 176/BHXH-TCKT 2018 chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp

           • 16/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực