Công văn 5710/BHXH-TCKT

Công văn 5710/BHXH-TCKT năm 2017 về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện tháng 01, tháng 02 năm 2018 do bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn số 5710/BHXH-TCKT 2017 chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội bảo hiểm tự nguyện


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5710/BHXH-TCKT
V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 01, tháng 02 năm 2018

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Căn cứ Thông báo số 573/TB-VPCP ngày 14/12/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về nghỉ lễ, tết năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức; để thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người hưởng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, BHXH Việt Nam thông báo kế hoạch cấp kinh phí và tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 01, tháng 02 năm 2018 như sau:

1. Đối với chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 01 năm 2018

BHXH Việt Nam cấp kinh phí cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) để thực hiện chi trả theo lịch chi trả đã ký hợp đồng giữa cơ quan BHXH và cơ quan Bưu điện.

2. Đối với chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 02 năm 2018

- BHXH tỉnh phối hợp với cơ quan Bưu điện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chi trả cho người hưởng tại các điểm chi trả từ ngày 01/02/2018 và xong trước ngày 10/02/2018; yêu cầu cơ quan Bưu điện kịp thời thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả của tháng 02 năm 2018.

- BHXH Việt Nam cấp kinh phí cho BHXH tỉnh tổ chức chi trả kịp thời cho người hưởng.

3. Đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo Bưu điện các cấp phối hợp thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 01, tháng 02 năm 2018 cho người hưởng đầy đủ, kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Ban THCS BHXH;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, TCKT (3).

KT. TNG GIÁM ĐC
PHÓ TNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5710/BHXH-TCKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5710/BHXH-TCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực20/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5710/BHXH-TCKT

Lược đồ Công văn số 5710/BHXH-TCKT 2017 chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội bảo hiểm tự nguyện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn số 5710/BHXH-TCKT 2017 chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội bảo hiểm tự nguyện
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu5710/BHXH-TCKT
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýNguyễn Đình Khương
       Ngày ban hành20/12/2017
       Ngày hiệu lực20/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn số 5710/BHXH-TCKT 2017 chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội bảo hiểm tự nguyện

           Lịch sử hiệu lực Công văn số 5710/BHXH-TCKT 2017 chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội bảo hiểm tự nguyện