Công văn 177/TCT-HT

Công văn số 177/TCT-HT về việc trả lời vướng mắc về thuế của độc giả hỏi qua Website của Chính Phủ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 177/TCT-HT trả lời vướng mắc về thuế của độc giả hỏi qua Website của Chính Phủ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 177/TCT-HT
V/v giải đáp thắc mắc về thuế.

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2008.

 

Kính gửi: Trang tin điện tử Chính Phủ

Trả lời vướng mắc về thuế của công dân Nguyễn Đăng Thủy hỏi qua Website của Chính Phủ về việc chứng từ thu học phí và nghĩa vụ thuế đối với hoạt động đào tạo ngoài chỉ tiêu được giao của các trường ngoài công lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chứng từ thu học phí đối với trường công lập.

Căn cứ điểm 1, điểm 2 Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thì chứng từ thu học phí thuộc Ngân sách Nhà nước của các trường công lập là Biên lai thu phí, lệ phí có mệnh giá hoặc không có mệnh giá.

Tại điểm 1 công văn số 4824/BTC- TCT ngày 10/04/2007 của Bộ Tài chính quy định: Đối với thu học phí thuộc Ngân sách Nhà nước của các trường, trung tâm dạy học, cơ sở đào tạo nghề có mức thu dưới 500.000 đồng nhưng không trùng với mệnh giá in sẵn, để tạo sự chủ động cho đơn vị thu, Bộ Tài chính đồng ý để đơn vị sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí không có mệnh giá.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Trường công lập A có liên thông với trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng để tổ chức các khoá đào tạo và có thu hộ học phí thì sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí (do cơ quan thuế có thẩm quyền phát hành hoặc tự in theo mẫu đã được cơ quan thuế có thẩm quyền duyệt) do trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng cấp và uỷ quyền để thu hộ học phí. Đối với khoản tiền Trường công lập A được hưởng, khi thu tiền, Trường công lập A phải sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí (mua tại cơ quan thuế hoặc tự in nếu được phép) để xuất cho trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng .

2. Nghĩa vụ thuế đối với hoạt động đào tạo ngoài chỉ tiêu được giao đối với các trường công lập.

Hoạt động đào tạo ngoài chỉ tiêu được giao đối với các trường công lập là hoạt động kinh doanh nên là đối tượng chịu thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Hoạt động đào tạo (dạy học, dạy nghề) thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại điểm 1.11, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính.

Việc khai thuế môn bài được thực hiện theo quy định tại Mục VII, Phần B Thông tư số 60 /2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính.

Việc khai thuế TNDN được thực hiện theo quy định tại Mục III, Phần B Thông tư số 60 /2007/TT-BTC nêu trên.

3. Sở Giáo dục là cơ quan hành chính không có chức năng kinh doanh hoạt động đào tạo, dạy nghề. Mọi khoản thu (nếu có) đều thuộc Ngân sách nhà nước và không phải khai thuế, nộp thuế.

Trường hợp Sở Giáo dục thu hộ học phí cho trường Đại học công lập X thì việc sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí theo như hướng dẫn tại điểm 1 công văn này.

Tổng cục Thuế trả lời để Trang tin điện tử Chính Phủ được biết và thông tin tới độc giả ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 TỔNG CỤC THUẾ
BAN HỖ TRỢ
-----

 

PHIẾU YÊU CẦU

THẨM ĐỊNH VĂN BẢN

 

Kính gửi: Ban Pháp chế

Ban Hỗ trợ nhận được công văn số 1068/WEBCP-BĐĐN ngày 14/12/2007 của Trang tin điện tử Chính Phủ yêu cầu trả lời về chính sách thuế.

Ban Hỗ trợ đã dự thảo công văn trả lời (đính kèm), đề nghị Ban Pháp chế thẩm định trước khi trình Lãnh đạo tổng cục ký duyệt.

Xin chân thành cảm ơn./.

 

 

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2007
TM. BAN HỖ TRỢ
Nguyễn Thị Vĩnh Lương

 TỔNG CỤC THUẾ
BAN HT
-----

 

 

TRÌNH TỔNG CỤC

Về việc: Giải đáp thắc mắc về thuế

Nội dung: Ban Hỗ trợ nhận được công văn số 1068/WEBCP-BĐĐN ngày 14/12/2007 của Trang tin điện tử Chính Phủ yêu cầu trả lời về chính sách thuế..

Ban HT đã hoàn chỉnh công văn trả lời sau khi lấy ý kiến thẩm định của Ban Pháp chế, trình Tổng cục xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

 

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA LĐTC

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2007
TM. BAN HT
Nguyễn Thị Vĩnh Lương

 

Thuộc tính Công văn 177/TCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu177/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2008
Ngày hiệu lực11/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 177/TCT-HT trả lời vướng mắc về thuế của độc giả hỏi qua Website của Chính Phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 177/TCT-HT trả lời vướng mắc về thuế của độc giả hỏi qua Website của Chính Phủ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu177/TCT-HT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành11/01/2008
        Ngày hiệu lực11/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 177/TCT-HT trả lời vướng mắc về thuế của độc giả hỏi qua Website của Chính Phủ

         Lịch sử hiệu lực Công văn 177/TCT-HT trả lời vướng mắc về thuế của độc giả hỏi qua Website của Chính Phủ

         • 11/01/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/01/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực