Công văn 1774/TCT-CS

Công văn 1774/TCT-CS sử dụng hóa đơn của hộ không kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1774/TCT-CS sử dụng hóa đơn của hộ không kinh doanh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1774/TCT-CS
V/v: sử dụng hóa đơn của hộ không kinh doanh

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nôi

Trả lời công văn số 895/CT-TTHT ngày 06/01/2012 của Cục Thuế TP.Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn của hộ, cá nhân không kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về thuế TNCN: Tại Điều 1 Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định: “Sửa đổi Điều 5 Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính như sau:

Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

- Áp dụng mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số).

Tổ chức ký hợp đồng, hợp đồng dịch vụ với các cá nhân, tổ chức ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ có trách nhiệm thông báo cho các cá nhân về tỷ lệ khấu trừ nêu trên để cá nhân làm thủ tục xin cấp mã số thuế.

Tại điểm 1.2.7 mục II phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định: “… Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn trên phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ…”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cá nhân không kinh doanh ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ chi trả phải khấu trừ thuế TNCN nếu mức chi trả từ 01 triệu đồng/lần trở lên và thực hiện cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên.

2/ Về cấp hóa đơn lẻ: Tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định: “Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.”

Tại điểm 2 công văn số 15364/BTC-TCT ngày 12/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Trường hợp hộ, cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh doanh thu về bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế thì cơ quan thuế thực hiện cấp hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân không kinh doanh. Trường hợp hộ, cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh doanh thu về bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế hoặc không phải nộp thuế thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân không kinh doanh.”

Về cấp hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh doanh thu cung ứng dịch vụ thì đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội căn cứ quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên và điểm 2 công văn số 15364/BTC-TCT ngày 12/11/2010 của Bộ Tài chính để thực hiện theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế-BTC;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Lưu: VT, PC, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Nguyễn Vân Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1774/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1774/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2012
Ngày hiệu lực24/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1774/TCT-CS sử dụng hóa đơn của hộ không kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1774/TCT-CS sử dụng hóa đơn của hộ không kinh doanh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1774/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Vân Chi
        Ngày ban hành24/05/2012
        Ngày hiệu lực24/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1774/TCT-CS sử dụng hóa đơn của hộ không kinh doanh

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1774/TCT-CS sử dụng hóa đơn của hộ không kinh doanh

         • 24/05/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/05/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực