Công văn 1804/VPCP-KTTH

Công văn số 1804/VPCP-KTTH về việc yêu cầu cử người tham gia Tổ Biên tập Chiến lược do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1804/VPCP-KTTH yêu cầu cử người tham gia Tổ Biên tập Chiến lược


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1804/VPCP-KTTH
V/v yêu cầu cử người tham gia Tổ Biên tập Chiến lược

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thanh tra Chính phủ;
- Tổng cục Thống kê.

 

Để có căn cứ trình Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định danh sách các đồng chí tham gia Tổ Biên tập giúp việc Tiểu Ban tổng kết thực hiện Chiến lược Phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2001-2010) và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2011-2020), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Mỗi cơ quan cử một đồng chí lãnh đạo tham gia Tổ biên tập và gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 25 tháng 3 năm 2008 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- Bộ KT&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, Vụ TCCB;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 33

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1804/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1804/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2008
Ngày hiệu lực21/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1804/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 1804/VPCP-KTTH yêu cầu cử người tham gia Tổ Biên tập Chiến lược


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1804/VPCP-KTTH yêu cầu cử người tham gia Tổ Biên tập Chiến lược
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1804/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành21/03/2008
        Ngày hiệu lực21/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1804/VPCP-KTTH yêu cầu cử người tham gia Tổ Biên tập Chiến lược

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1804/VPCP-KTTH yêu cầu cử người tham gia Tổ Biên tập Chiến lược

            • 21/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực