Công văn 181/SXD-KTXD

Công văn 181/SXD-KTXD về công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành

Công văn 181/SXD-KTXD công bố đơn giá xây dựng công trình Phần khảo sát xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 3600/2012/QĐ-UBND công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2013.

Nội dung toàn văn Công văn 181/SXD-KTXD công bố đơn giá xây dựng công trình Phần khảo sát xây dựng


UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 181/SXD-KTXD
V/v Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng

Hạ Long, ngày 04 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;
- Các ban quản lý dự án công trình;
- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

 

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Văn bản số 1778/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng.
Căn cứ Quyết định số 500/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh “Về việc ban hành Quy định hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Sở Xây dựng Quảng Ninh công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát kèm theo Văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng “hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình”.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (thay báo cáo);
- TT Tỉnh ủy (thay báo cáo);
- TT HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Như trên;
 - Lưu: XD.

KT. GIÁM ĐỐC SỞ
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hải An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 181/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu181/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2008
Ngày hiệu lực04/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 181/SXD-KTXD công bố đơn giá xây dựng công trình Phần khảo sát xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 181/SXD-KTXD công bố đơn giá xây dựng công trình Phần khảo sát xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu181/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Hải An
        Ngày ban hành04/03/2008
        Ngày hiệu lực04/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 181/SXD-KTXD công bố đơn giá xây dựng công trình Phần khảo sát xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 181/SXD-KTXD công bố đơn giá xây dựng công trình Phần khảo sát xây dựng