Công văn 1822/BHXH-CSYT

Công văn 1822/BHXH-CSYT về áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định 22/2011/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Công văn 1822/BHXH-CSYT áp dụng mức lương tối thiểu Nghị định 22/2011/NĐ- CP đã được thay thế bởi Quyết định 832/QĐ-BHXH năm 2013 xử lý kết quả rà soát văn bản Bảo hiểm xã hội và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2013.

Nội dung toàn văn Công văn 1822/BHXH-CSYT áp dụng mức lương tối thiểu Nghị định 22/2011/NĐ- CP


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1822/BHXH-CSYT
V/v áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng

Ngày 04 tháng 4 năm 2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2011/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung, áp dụng từ ngày 01/5/2011. Để thống nhất thực hiện chế độ khám chữa bệnh BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương tối thiểu (124.500 đồng) không phải thực hiện cùng chi trả.

2. Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 40 tháng lương tối thiểu và bằng 33.200.000 đồng (ba mươi ba triệu hai trăm ngàn đồng).

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT thuộc phạm vi quản lý để thực hiện, bảo đảm quyền lợi của người bệnh BHYT theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH (để b/c);
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Sở Y tế các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Cục Quân y – Bộ QP, Cục Y tế - Bộ CA, Cục Y tế Bộ GTVT;
- BHXH: Công an nhân dân, Ban cơ yếu CP;
- Các Ban: Chi, KHTC;
- Lưu VT, CSYT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1822/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1822/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2011
Ngày hiệu lực09/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1822/BHXH-CSYT áp dụng mức lương tối thiểu Nghị định 22/2011/NĐ- CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1822/BHXH-CSYT áp dụng mức lương tối thiểu Nghị định 22/2011/NĐ- CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1822/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Minh Thảo
        Ngày ban hành09/05/2011
        Ngày hiệu lực09/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1822/BHXH-CSYT áp dụng mức lương tối thiểu Nghị định 22/2011/NĐ- CP

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1822/BHXH-CSYT áp dụng mức lương tối thiểu Nghị định 22/2011/NĐ- CP