Công văn 18306/BTC-HCSN

Công văn 18306/BTC-HCSN năm 2014 kinh phí tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 - 2015 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 18306/BTC-HCSN năm 2014 kinh phí tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 2015


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18306/BTC-HCSN
V/v kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 - 2015

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 02/7/2014 phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015; Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 10/10/2014 về Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 21/10/2014 phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); Quyết định số 2141/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015);

Bộ Tài chính hướng dẫn về kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm trên như sau:

1. Nguyên tắc chung:

Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm thực hiện theo đúng quy định tại Mục D Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 02/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ), theo đó:

- Nguồn kinh phí: nguồn ngân sách nhà nước (thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành: ngân sách trung ương bảo đảm đối với các nhiệm vụ do các Bộ; cơ quan Trung ương thực hiện; ngân sách địa phương bảo đảm đối với các nhiệm vụ do các địa phương thực hiện) và nguồn kinh phí xã hội hóa.

- Kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm Ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng do ngân sách trung ương đảm bảo; trường hợp huy động nguồn kinh phí xã hội hóa, phải trình Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát các nội dung, dự toán kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm đảm bảo trang trọng, thiết thực, đáp ứng được mục đích của hoạt động kỷ niệm, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm về kinh phí.

2. Về kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015):

Căn cứ Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 10/10/2014, Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 21/10/2014, Quyết định số 2141/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 để xây dựng kế hoạch cụ thể thực  hiện nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao theo nguyên tắc nêu tại điểm 1 công văn này trình cấp có thẩm quyền phê duyệt:

- Các Bộ, cơ quan trung ương, các địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao, lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2015 của cơ quan, đơn vị, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập dự toán kinh phí Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/12/2014 để thẩm định, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về kinh phí thực hiện các lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn khác trong hai năm 2014 - 2015

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, các địa phương căn cứ phê duyệt của cấp có thẩm quyền đối với đề án, kế hoạch thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể để xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính có ý kiến để các Bộ, cơ quan ở Trung ương và các địa phương được biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN, Vụ I;
- Lưu: VT, HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 18306/BTC-HCSN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu18306/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2014
Ngày hiệu lực16/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 18306/BTC-HCSN năm 2014 kinh phí tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 18306/BTC-HCSN năm 2014 kinh phí tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu18306/BTC-HCSN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành16/12/2014
        Ngày hiệu lực16/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 18306/BTC-HCSN năm 2014 kinh phí tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 18306/BTC-HCSN năm 2014 kinh phí tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 2015

           • 16/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực