Công văn 1832/BGDĐT-GDCTHSSV

Công văn 1832/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2018 triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1832/BGDĐT-GDCTHSSV 2018 triển khai Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1832/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Các đại học, học viện, các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.

Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (gọi tắt là Quyết định số 1665); Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục (Quyết định số 1230), Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, các các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm tập trung triển khai một số nhiệm vụ như sau:

1. Xây dựng các chuyên đề khởi nghiệp đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn phù hợp với thực tiễn của nhà trường.

2. Bố trí cán bộ, giảng viên kiêm nhiệm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV) khởi nghiệp. Thành lập bộ phận hoặc trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trên cơ sở các bộ phận, phòng, ban đã có của nhà trường.

3. Thiết lập kênh thông tin cung cấp các tài liệu về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, các nguồn học liệu của nhà trường cho HSSV. Tổ chức truyền thông về các hoạt động hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, khuyến khích HSSV đề xuất các dự án, ý tưởng với bộ phận tư vấn hỗ trợ HSSV khởi nghiệp của nhà trường để được tư vấn, hỗ trợ.

4. Phối hợp với các doanh nghiệp, mời các chuyên gia tổ chức các khóa đào tạo, các buổi nói chuyện chuyên đề, các diễn đàn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho HSSV. Tổ chức lựa chọn các dự án, ý tưởng có tính khả thi để hỗ trợ ươm tạo tại trường hoặc kết nối đến các Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ ươm tạo, tăng tốc, kết nối đầu tư.

5. Lập cơ sở dữ liệu về các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của HSSV sau khi đã được hỗ trợ, lựa chọn các ý tưởng dự án khả thi và có tính sáng tạo để tham dự ngày Hội khởi nghiệp quốc gia cho HSSV cấp khu vực.

6. Nghiên cứu hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên theo quy định tại Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ”Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

Kế hoạch triển khai Quyết định số 1665 và danh sách cán bộ, giảng viên phụ trách tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp (bao gồm: Họ tên, chức vụ, số điện thoại, email) của nhà trường gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/6/2018.

Chi tiết liên hệ: Ông Bùi Tiến Dũng, chuyên viên chính Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: 0913459858; Email: [email protected].

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Văn Phúc;
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1832/BGDĐT-GDCTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1832/BGDĐT-GDCTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2018
Ngày hiệu lực08/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1832/BGDĐT-GDCTHSSV

Lược đồ Công văn 1832/BGDĐT-GDCTHSSV 2018 triển khai Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1832/BGDĐT-GDCTHSSV 2018 triển khai Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1832/BGDĐT-GDCTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Thị Nghĩa
        Ngày ban hành08/05/2018
        Ngày hiệu lực08/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1832/BGDĐT-GDCTHSSV 2018 triển khai Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1832/BGDĐT-GDCTHSSV 2018 triển khai Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp

           • 08/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực