Công văn 184/TTg-ĐMDN

Công văn 184/TTg-ĐMDN năm 2019 về phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chuyển thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 184/TTg-ĐMDN 2019 đơn vị sự nghiệp công lập Quảng Ninh chuyển thành công ty cổ phần


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 184/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh chuyển thành công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (các công văn số: 6318/UBND-TH5 ngày 30 tháng 8 năm 2018, 8955/UBND-TH5 ngày 29 tháng 11 năm 2018) và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9053/BKHĐT- PTDN ngày 20 tháng 12 năm 2018), Tài chính (công văn số 233/BTC-TCDN ngày 05 tháng 01 năm 2019), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 5305/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 18 tháng 12 năm 2018), Nội vụ (công văn số 6246/BNV-TCBC ngày 24 tháng 12 năm 2018), Tư pháp (công văn số 4748/BTP-PLDSKT ngày 10 tháng 12 năm 2018), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 10000/BNN-TCCB ngày 24 tháng 12 năm 2018), Xây dựng (công văn số 3204/BXD-KHTC ngày 19 tháng 12 năm 2018), Giao thông vận tải (công văn số 14099/BGTVT-QLDN ngày 14 tháng 12 năm 2018), Khoa học và Công nghệ (công văn số 4001/BKHCN-TCCB ngày 14 tháng 12 năm 2018) về việc báo cáo danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển 06 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2019 -2020 gồm:

- Viện Quy hoạch và Thiết kế xây dựng (trực thuộc Sở Xây dựng).

- Trung tâm Tư vấn kỹ thuật và Giám sát công trình xây dựng (trực thuộc Sở Giao thông vận tải).

- Ban Quản lý chợ Cái Rồng (thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn).

- Ban Quản lý chợ Móng Cái (thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái).

- Chợ Hạ Long I (thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long).

- Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế kiến trúc (thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long).

Trường hợp đơn vị nào cần nắm giữ 36% vốn điều lệ để có quyền phủ quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh:

- Thực hiện chuyển 06 đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên thành công ty cổ phần theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện, chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật liên quan.

- Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp công lập nói trên trước khi thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

- Thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đi mới hệ thng tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật liên quan.

- Tiếp tục rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần.

3. Đối với Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) và Trung tâm Thủy nông - Giao thông và đô thị Hải Hà (thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà):

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh làm rõ việc 02 đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên có đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần theo quy định hiện hành, trên cơ sở đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt danh mục chuyển 02 đơn vị này thành công ty cổ phần. Trong đó yêu cầu:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giải trình ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Khoa học và Công nghệ tại các công văn nêu trên (kèm theo).

- Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, các quy định của Nhà nước đối với lĩnh vực này và khả năng cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ
: Tài chính, LĐ-TB&XH, Nội vụ, Tư pháp, NN&PTNT, Xây dựng, GTVT, KH&CN;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ C
ng TTĐT, các Vụ; KTTH, CN, NN, KGVX, TCCV, PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).NT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Thuộc tính Công văn 184/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu184/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2019
Ngày hiệu lực14/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(19/02/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 184/TTg-ĐMDN

Lược đồ Công văn 184/TTg-ĐMDN 2019 đơn vị sự nghiệp công lập Quảng Ninh chuyển thành công ty cổ phần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 184/TTg-ĐMDN 2019 đơn vị sự nghiệp công lập Quảng Ninh chuyển thành công ty cổ phần
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu184/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành14/02/2019
        Ngày hiệu lực14/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (19/02/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 184/TTg-ĐMDN 2019 đơn vị sự nghiệp công lập Quảng Ninh chuyển thành công ty cổ phần

           Lịch sử hiệu lực Công văn 184/TTg-ĐMDN 2019 đơn vị sự nghiệp công lập Quảng Ninh chuyển thành công ty cổ phần

           • 14/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực