Công văn 1859/BXD-KTTC

Công văn số 1859/BXD-KTTC của Bô Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung toàn văn Công văn 1859/BXD-KTTC hướng dẫn thực hiện QĐ 10/2005/QĐ-BXD


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1859/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 10/2005/QĐ-BXDngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty xi măng Hà Tiên 2 

Trả lời văn bản số 1106/CV-XMHT2 ngày 28/7/2006 của Công ty Xi măng Hà Tiên 2 đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:  

1.  Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình qui định tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là chi phí tối đa để thực hiện các công việc quản lý dự án từ khi có chủ trương đầu tư đến khi hoàn thành, nghiệm thu đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả phù hợp với điều kiện năng lực, tuân thủ các qui định có liên quan. Chủ đầu tư được tự thực hiện các công việc thuộc phạm vi của công tác quản lý dự án khi có đủ điều kiện năng lực. Khi đó, căn cứ vào nội dung công việc, tính chất và khối lượng công việc thực tế sẽ thực hiện, hàng năm Ban quản lý dự án có trách nhiệm lập dự toán chi phí từ nguồn kinh phí quản lý dự án để trình Chủ đầu tư phê duyệt. Dự toán chi phí hàng năm được duyệt phải đảm bảo nguyên tắc tổng dự toán chi hàng năm trong suốt quá trình thực hiện dự án không vượt tổng chi phí cho các công việc quản lý dự án tính theo định mức qui định và Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình;

2.  Về chế độ lao động, tiền lương làm thêm giờ thực hiện theo các qui định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, các qui định có liên quan và được lấy từ chi phí quản lý dự án;

3.  Việc thuê chuyên gia nước ngoài do người quyết định đầu tư quyết định trên nguyên tắc chỉ thuê chuyên gia nước ngoài khi các chuyên gia trong nước không đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư. Chi phí thuê chuyên gia nước ngoài được lập dự toán chi phí trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sau khi đã được thẩm định. Khi đó, chi phí quản lý dự án tính theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD phải được giảm trừ tương ứng phần chi phí cho các công việc đã thuê chuyên gia nước ngoài thực hiện; Trường hợp chi phí thuê chuyên gia nước ngoài lớn làm cho chi phí quản lý dự án xác định theo định mức trong Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD nêu trên không phù hợp thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét xây dựng định mức chi phí quản lý dự án cho phù hợp và thoả thuận với Bộ Xây dựng để áp dụng.

Công ty Xi măng Hà Tiên 2 căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện theo qui định.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TCTy XM Việt Nam;
- Lưu: VP, KTTC. T08.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 
 
Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1859/BXD-KTTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1859/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2006
Ngày hiệu lực08/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1859/BXD-KTTC

Lược đồ Công văn 1859/BXD-KTTC hướng dẫn thực hiện QĐ 10/2005/QĐ-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1859/BXD-KTTC hướng dẫn thực hiện QĐ 10/2005/QĐ-BXD
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1859/BXD-KTTC
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành08/09/2006
        Ngày hiệu lực08/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1859/BXD-KTTC hướng dẫn thực hiện QĐ 10/2005/QĐ-BXD

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1859/BXD-KTTC hướng dẫn thực hiện QĐ 10/2005/QĐ-BXD

             • 08/09/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/09/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực