Công văn 187/QLCL-KH

Công văn 187/QLCL-KH năm 2014 góp ý kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm năm 2014 do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 187/QLCL-KH năm 2014 góp ý kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp ATTP


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187 /QLCL-KH
Vv góp ý kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP năm 2014

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Vụ TCCB; Văn phòng Bộ;
- Các Tổng Cục: Thủy sản, Lâm nghiệp;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Bảo vệ Thực vật, Thú y, Chế biến, TM NLTS&NM.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Thông báo kết luận số 271/TB-BNN-VP ngày 16/01/2014 về việc xây dựng Kế hoạch triển khai công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản 2014 của Bộ NN&PTNT; sau khi nhận được kế hoạch của các đơn vị, Cục Quản lý Chất lượng NLTS đã dự thảo bản Kế hoạch chung của Bộ (Dự thảo Kế hoạch gửi qua email đến cán bộ đầu mối các đơn vị).

Kính đề nghị Quý đơn vị rà soát lại nhiệm vụ của đơn vị mình; đồng thời bổ sung, làm rõ thời hạn hoàn thành trong năm 2014 (theo từng tháng/quý cụ thể) và gửi lại Cục Quản lý Chất lượng NLTS (bản giấy và email: kieuminh.nafi@mard.gov.vn) trong ngày 14/02/2014 để tổng hợp. Trân trọng cảm ơn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Phòng Chất lượng 1, Chất lượng 2, TT-PC, Văn phòng, KN (để góp ý trước 14/02/14).
- Lưu VT, KH.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 187/QLCL-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu187/QLCL-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2014
Ngày hiệu lực12/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 187/QLCL-KH

Lược đồ Công văn 187/QLCL-KH năm 2014 góp ý kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp ATTP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 187/QLCL-KH năm 2014 góp ý kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp ATTP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu187/QLCL-KH
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành12/02/2014
        Ngày hiệu lực12/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 187/QLCL-KH năm 2014 góp ý kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp ATTP

             Lịch sử hiệu lực Công văn 187/QLCL-KH năm 2014 góp ý kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp ATTP

             • 12/02/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/02/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực