Công văn 1896/TCT-KK

Công văn số 1896/TCT-KK về việc kê khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1896/TCT-KK kê khai thuế GTGT


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1896/TCT-KK
V/v kê khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2033/CT-KTT2 ngày 19/02/2008 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2, mục I, Phần A Thông tư số 148/2004/NĐ-CP 156/2005/NĐ-CP">32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: “các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (gọi chung là cơ sở kinh doanh) … đều là đối tượng nộp thuế GTGT.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Văn phòng Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện trực tiếp kinh doanh có phát sinh thuế GTGT đầu ra thì Văn phòng Công ty là đối tượng nộp thuế GTGT. Việc kê khai, nộp thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/TT-BTC ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định một số điều của Luật quản lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP bảo hiểm Bưu điện
- Lưu: VT, KK. (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1896/TCT-KK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1896/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/05/2008
Ngày hiệu lực 19/05/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1896/TCT-KK kê khai thuế GTGT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1896/TCT-KK kê khai thuế GTGT
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1896/TCT-KK
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành 19/05/2008
Ngày hiệu lực 19/05/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1896/TCT-KK kê khai thuế GTGT

Lịch sử hiệu lực Công văn 1896/TCT-KK kê khai thuế GTGT

  • 19/05/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/05/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực