Công văn 18998/QLD-ĐK

Công văn 18998/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 18998/QLD-ĐK 2018 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18998/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH 13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 202CV/DPSH/18 đề ngày 30/08/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế về việc đính chính tên và địa chỉ nhà sản xuất dược chất;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo công văn này thay thế nội dung đối với thuốc Glucofast (SĐK: VD-16435-12), thuốc Glucofast (SĐK: VD-16436-12) đã được công bố theo công văn số 19718/QLD-ĐK ngày 24/11/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Tổng Cục hải Quan (để ph/h);
- Website của Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐKT (TN).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 18998/QLD-ĐK ngày 08/10/2018)

Thuốc thành phẩm

Nguyên liệu hoạt chất

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Glucofast 500

VD-16435-12

14/03/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm và sinh học y tế

Metformin hydroclorid

BP 2014

Auro Laboratories Limited

Office address: 314 T.V. Industrial Estate 3rd Floor, Worli Sudam Kalu Ahire Marg, Mumbai, Thane Maharashtra 400030.

Manufacturing address: K-56, M.I.D.C., Tarapur, Dist. Thane, Maharashtra-401 506.

China

2

Glucofast 850

VD-16436-12

14/03/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm và sinh học y tế

Metformin hydroclorid

BP 2015

Auro Laboratories Limited

Office address: 314 T.V. Industrial Estate 3rd Floor, Worli Sudam Kalu Ahire Marg, Mumbai, Thane Maharashtra 400030.

Manufacturing address: K-56, M.I.D.C., Tarapur, Dist. Thane, Maharashtra - 401 506.

India

3

Glucofast 850

VD-16436-12

14/03/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm và sinh học y tế

Metformin hydroclorid

BP 2015

Abhilash Chemicals and Pharmaceuticals Pvt., Ltd

36/6A, Nayakkanpatti Village, Madurai North Taluk, Madurai - 625301

India

Danh mục này có 01 trang gồm 03 khoản./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 18998/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu18998/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2018
Ngày hiệu lực08/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 18998/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 18998/QLD-ĐK 2018 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 18998/QLD-ĐK 2018 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu18998/QLD-ĐK
       Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
       Người kýNguyễn Thị Thu Thủy
       Ngày ban hành08/10/2018
       Ngày hiệu lực08/10/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 18998/QLD-ĐK 2018 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 18998/QLD-ĐK 2018 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu

            • 08/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực