Công văn 19718/QLD-ĐK

Công văn 19718/QLD-ĐK năm 2017 về công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 19718/QLD-ĐK 2017 nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không cần giấy phép


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19718/QLD-ĐK
V/v công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH 13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 233/CV-DP&SHYT và công văn số 244/CV-DP&SHYT đngày 06/10/2017 của Công ty cphần Dược phẩm và sinh học y tế về việc công bdanh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không cần giấy phép nhập khu của các thuc trong nước đã được cấp số đăng ký;

Căn cứ công văn số 15033/QLD-ĐK ngày 25/09/2017 của Cục Quản lý Dược về việc bổ sung cơ sở sản xuất dược chất,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bbổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Qun lý Dược tại địa ch: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (
để b/c);
- TP
ĐKT. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
- Phòng QLKDD (để p/h);
- Tổng cục hải Quan (để ph/
h);
- Website của Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐKT (TN).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ
(Đính kèm công n số 19718/QLD-ĐK ngày 24/11/2017)

Thuốc thành phm

Nguyên liệu hoạt chất

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Glucofast 500

VD-16435-12

06/03/2018

Công ty cổ phần Dược phm và sinh học y tế

Metformin hydroclorid

BP 2014

Auro Laboratories Limited

K-56, M.I.D.C., Tarapur, Dist. Thane, Maharashtra - 401 506

India

2

Glucofast 850

VD-16436-12

06/03/2018

Công ty cổ phần Dược phm và sinh học y tế

Metformin hydroclorid

BP2015

Auro Laboratories Limited

K-56, M.I.D.C., Tarapur, Dist. Thane, Maharashtra - 401 506

India

3

Glucofast 850

VD-16436-12

06/03/2018

Công ty cổ phần Dược phm và sinh học y tế

Metformin hydroclorid

BP 2015

Abhilash Chemicals and pharmaceuticals Pvt., Ltd

34/6A, Nayakkanpatti Village, Madurai North Taluk, Madurai - 625301

India

4

Cefuroxim 250

VD-12011-10

03/08/2018

Công ty cổ phần Dược phm và sinh học y tế

Cefuroxim axetil amorphous

USP 38

Covalent Laboratories Private Limited

8-3-677/18, 2nd Floor, S.K.D Nagar, Yellareddyguda, Hyderabad-500 073. Telangana

India

5

Cefuroxim 500

VD-5657-08

03/08/2018

Công ty cổ phần Dược phm và sinh học y tế

Cefuroxim axetil amorphous

USP 38

Covalent Laboratories Private Limited

8-3-677/18, 2nd Floor, S.K.D Nagar, Yellareddyguda, Hyderabad-500 073. Telangana

India

Danh mục này có 01 trang gm 05 khoản ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 19718/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu19718/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2017
Ngày hiệu lực24/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 19718/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 19718/QLD-ĐK 2017 nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không cần giấy phép


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 19718/QLD-ĐK 2017 nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không cần giấy phép
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu19718/QLD-ĐK
       Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
       Người kýĐỗ Minh Hùng
       Ngày ban hành24/11/2017
       Ngày hiệu lực24/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 19718/QLD-ĐK 2017 nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không cần giấy phép

            Lịch sử hiệu lực Công văn 19718/QLD-ĐK 2017 nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không cần giấy phép