Công văn 1901/TCT-CS

Công văn số 1901/TCT-CS về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1901/TCT-CS khấu trừ, hoàn thuế GTGT


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1901/TCT-CS
V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1137/CT-TTHT ngày 07/04/2008 của Cục thuế tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn vướng mắc về khấu trừ/hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2.d, mục III phần B Thông tư số 148/2004/NĐ-CP 156/2005/NĐ-CP">32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định 4 điều kiện cần thiết đối với hàng hóa xuất khẩu được khấu trừ/hoàn thuế GTGT là: Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa (đối với trường hợp gia công hàng hóa) cho tổ chức cá nhân nước ngoài; Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu; Hàng hóa xuất khẩu phải thanh toán quan ngân hàng; Hóa đơn GTGT bán hàng hóa cho nước ngoài.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp có mở Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có giấy phép kinh doanh, có con dấu nhưng không mở tài khoản tại ngân hàng, không đăng ký sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi đặt chi nhánh, chi nhánh được ủy quyền trực tiếp đứng tên hợp đồng xuất khẩu và mở tờ khai hải quan đối với hàng xuất khẩu. Nhưng khi thực hiện thì Công ty là đơn vị xuất hóa đơn GTGT cho bên nước ngoài và bên nước ngoài thanh toán qua Ngân hàng vào tài khoản của Công ty. Trường hợp này đề nghị Cục thuế kiểm tra cụ thể nếu Công ty có hợp đồng ủy quyền, hàng hóa thực xuất có xác nhận của hải quan, chứng từ thanh toán qua ngân hàng phù hợp với giá trị hợp đồng xuất khẩu, tờ khai hải quan và hóa đơn GTGT thì Công ty được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Long An biết và kiểm tra cụ thể để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1901/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1901/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/05/2008
Ngày hiệu lực 19/05/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1901/TCT-CS khấu trừ, hoàn thuế GTGT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1901/TCT-CS khấu trừ, hoàn thuế GTGT
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1901/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 19/05/2008
Ngày hiệu lực 19/05/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1901/TCT-CS khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Lịch sử hiệu lực Công văn 1901/TCT-CS khấu trừ, hoàn thuế GTGT

  • 19/05/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/05/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực