Công văn 191/BXD-KHCN

Công văn 191/BXD-KHCN hướng dẫn việc tiếp nhận bản công bố hợp quy của tổ chức cá nhân đăng ký sản xuất vật liệu xây dựng tại địa phương do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 191/BXD-KHCN hướng dẫn tiếp nhận bản công bố hợp quy


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 191/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận bản công bố hợp quy của tổ chức cá nhân đăng ký sản xuất VLXD tại địa phương

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Khánh Hoà

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 586/SXD-VLXD ngày 22/3/2010 của Sở Xây dựng Khánh Hoà đề nghị hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận bản công bố hợp quy của các tổ chức cá nhân đăng ký sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tại địa phương, sau khi nghiên cứu văn bản, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

1. Ngày 06/11.2009, Bộ Xây dựng đã có công văn số 2437/BXD-KHCN gửi các Sở Xây dựng về viẹc giao nhiệm vụ thực hiện tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá VLXD để tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước vế VLXD tại địa phương, theo quy định hướng dẫn thực hiện tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngay 28/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03/8/2009 quy định chi tiết một số nội dung triển khai Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Xây dựng có trách nhiệm nghiên cứu và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc giá về VLXD. Yêu cầu nội dung Quy chuẩn cần đáp ứng các quy định hiện hành và phù hợp với thực tế, vì vậy Bộ Xây dựng đã giao Viện Vật liệu xây dựng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu xâydựng dự thảo (kế hoạch thực hiện năm 2010) để xem xét trước khi ban hành.

Do tình hình chưa ban hành Quy chuẩn về VLXD và theo yêu cầu của quản lý ngành, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2010/TT-BXD ngày 08/01/2010, quy định hoạt động kiểm tra chất lượng đối với kính xây dựng và clanhke xi măng pooclang thương phẩm. Các căn cứ kĩ thuật cần thiết tại các Thông tư trên được xây dựng trên cơ sở các chỉ tiêu kĩ thuật tại các Tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng đã công bố (nay gọi là Tiêu chuẩn Quốc gia). Yêu cầu về công bố chất lượng, chứng nhận chất lượng phải phù hợp với quy định tại Thông tư là bắt buộc thực hiện và công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy hay công bố phù hợp quy định Thông tư, chứng nhân phù hợp Thông tư cần hiểu là tương đương nhau. Quy định này sẽ được thể hiện tại Quy chuẩn về VLXD khi được ban hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Bộ Nội vụ;
- Vụ HTQT;
- Lưu: VP, Vụ KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 191/BXD-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu191/BXD-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2010
Ngày hiệu lực12/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 191/BXD-KHCN

Lược đồ Công văn 191/BXD-KHCN hướng dẫn tiếp nhận bản công bố hợp quy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 191/BXD-KHCN hướng dẫn tiếp nhận bản công bố hợp quy
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu191/BXD-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Trần Nam
        Ngày ban hành12/05/2010
        Ngày hiệu lực12/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 191/BXD-KHCN hướng dẫn tiếp nhận bản công bố hợp quy

         Lịch sử hiệu lực Công văn 191/BXD-KHCN hướng dẫn tiếp nhận bản công bố hợp quy

         • 12/05/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/05/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực