Công văn 1922/TCT-CS

Công văn số 1922/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Ban quản lý dự án “Tăng cường năng lực theo dõi, đánh giá dự án Việt Nam – Ôxtrâylia – Giai đoạn II” (VAMESP) do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1922/TCT-CS hoàn thuế GTGT Ban quản lý dự án “Tăng cường năng lực theo dõi, đánh giá dự án Việt Nam – Ôxtrâylia – Giai đoạn 2"


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1922/TCT-CS
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 2928/CT-THNVDT ngày 12/2/2008 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế GTGT đối với Ban quản lý dự án “Tăng cường năng lực theo dõi, đánh giá dự án Việt Nam – Ôxtrâylia – Giai đoạn II” (VAMESP), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.2, Mục III Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hướng dẫn: “Chủ dự án ODA không hoàn lại được hoàn lại số thuế giá trị gia tăng đã trả khi trực tiếp mua hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam để thực hiện dự án ODA không hoàn lại như hướng dẫn tại điểm 3, Mục IV, Thông tư này.

Nhà thầu chính (không phân biệt là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp), khi xây lắp công trình hoặc cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các chủ dự án ODA không hoàn lại, không phải tính thuế GTGT đầu ra và được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ dùng để xây lắp công trình hoặc sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho chủ dự án ODA không hoàn lại như hướng dẫn tại điểm 3, Mục IV, Thông tư này”.

Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Căn cứ Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Đối với dự án “Tăng cường năng lực theo dõi, đánh giá dự án Việt Nam – Ôxtrâylia – Giai đoạn II” (VAMESP), theo báo cáo của Cục thuế thành phố Hà Nội thì số tiền Chính phủ Ôxtrâylia tài trợ cho Chính phủ Việt Nam là 5,4 triệu A$, trong đó Nhà thầu Ôxtrâylia (ACM) quản lý Quỹ dự án với số tiền là 4,2 triệu A$ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ban Quản lý dự án VAMESP) quản lý Quỹ ủy thác với số tiền là 1,2 triệu A$. Theo Quyết định số 715/QĐ-BKH ngày 22/9/2003, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập Ban Quản lý dự án và Ban Quản lý dự án đã tiến hành các thủ tục để hoàn thuế GTGT.

Căn cứ các hướng dẫn trên thì:

- Ban Quản lý dự án (thay mặt Chủ dự án) ODA không hoàn lại được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào khi trực tiếp mua hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam được thanh toán từ hai nguồn Quỹ (Quỹ ủy thác và Quỹ dự án) và trên hóa đơn GTGT, (phần người mua ghi tên Ban Quản lý dự án), chứng từ nộp thuế GTGT.

- Trường hợp Chính phủ Ôxtrâylia ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài (Công ty United Research) để thực hiện dự án thì Nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 nêu trên. Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng không bao gồm thuế GTGT thì Nhà thầu không phải nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC và được hoàn lại thuế số GTGT đầu vào.

- Trường hợp cá nhân người nước ngoài, cá nhân Việt Nam làm việc cho Nhà thầu nước ngoài, có thu nhập phát sinh thì các cá nhân này có trách nhiệm khai, nộp thuế TNCN theo hướng dẫn tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế, CST, TCĐN;

- Ban PC, HT,TTTĐ,
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1922/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1922/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2008
Ngày hiệu lực20/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1922/TCT-CS hoàn thuế GTGT Ban quản lý dự án “Tăng cường năng lực theo dõi, đánh giá dự án Việt Nam – Ôxtrâylia – Giai đoạn 2"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1922/TCT-CS hoàn thuế GTGT Ban quản lý dự án “Tăng cường năng lực theo dõi, đánh giá dự án Việt Nam – Ôxtrâylia – Giai đoạn 2"
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1922/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành20/05/2008
        Ngày hiệu lực20/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1922/TCT-CS hoàn thuế GTGT Ban quản lý dự án “Tăng cường năng lực theo dõi, đánh giá dự án Việt Nam – Ôxtrâylia – Giai đoạn 2"

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1922/TCT-CS hoàn thuế GTGT Ban quản lý dự án “Tăng cường năng lực theo dõi, đánh giá dự án Việt Nam – Ôxtrâylia – Giai đoạn 2"

         • 20/05/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/05/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực