Công văn 1931/BNN-TCCB

Công văn 1931/BNN-TCCB năm 2019 thực hiện chính sách tinh giản biên chế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1931/BNN-TCCB 2019 thực hiện chính sách tinh giản biên chế


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1931/BNN-TCCB
V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Bộ

Tiếp theo Công văn số 8063/BNN-TCCB ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế, Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Bám sát hướng dẫn của Bộ tại Công văn số 8063/BNN-TCCB ngày 15/10/2018 để thực hiện.

2. Về thời hạn nhận hồ sơ:

Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 1574/QĐ-BNN-TCCB ngày 07/5/2018 Quy định về lập và giao dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, trong đó quy định về thời hạn lập dự toán ngân sách Nhà nước năm sau trước ngày 15 tháng 7 phải hoàn thiện dự toán để gửi Bộ Tài chính.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, gửi hồ sơ về tinh giản biên chế về Bộ như sau:

- Đối với năm 2020: Hồ sơ gửi trước ngày 01/5/2019

- Đối với năm 2021: Hồ sơ gửi trước ngày 01/5/2020

- Riêng đợt 2/năm 2019 vẫn thực hiện theo Công văn số 8063/BNN-TCCB (chậm nhất trước ngày 01/4/2019)

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính) để tổng hợp, xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (150b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TGBC

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1931/BNN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1931/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2019
Ngày hiệu lực19/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1931/BNN-TCCB 2019 thực hiện chính sách tinh giản biên chế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1931/BNN-TCCB 2019 thực hiện chính sách tinh giản biên chế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1931/BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành19/03/2019
        Ngày hiệu lực19/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1931/BNN-TCCB 2019 thực hiện chính sách tinh giản biên chế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1931/BNN-TCCB 2019 thực hiện chính sách tinh giản biên chế

           • 19/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực